Legal Learning logo

Correct vergaderen en correcte verslaggeving in vennootschappen: 7 topics onder de loep

09 May

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Tijdens deze webinar wordt door mr. Vanessa Ramon en mr. Eveline Lesage ingegaan op 7 actuele probleemstellingen wat correct vergaderen en correcte verslaggeving betreft in de niet-beursgenoteerde BV en NV en dit zowel door de wijzigingen die werden aangebracht door het WVV, als ten gevolge het gebruik van moderne technologie.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Dinsdag 9 mei 2023
 • 12u30 - 14u30

DOCENTEN

 • Mr. Vanessa Ramon, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Mr. Eveline Lesage, advocaat Crivits & Persyn

PROGRAMMA

Topic 1. De flexibiliteit van de vennootschap zorgt voor een verzwaarde verslaggevingsplicht

De flexibiliteit die het WVV heeft ingevoerd moet worden genuanceerd door volgende wetsbepalingen:

 • de liquiditeitstest en bijbehorende verslagplicht van het bestuur bij uitkering
 • de nieuwe verslagplicht van het bestuur bij verhoging van het vermogen van de BV via nieuwe inbrengen en in de NV bij kapitaalverhoging.
 • de notariële tussenkomst bij de vermogensverhoging via nieuwe inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
 • de regeling inzake toe- en uittreding in een BV
 • de nieuwe verslagplicht van de enige aandeelhouder in de eenhoofdige BV of NV

Topic 2. De wettelijke verplichting om van vergaderingen van de bestuursorganen notulen op te stellen en bij te houden, maar de wet zegt niet wat in de notulen moet worden opgenomen

De wet geeft niet aan wat in de notulen moet worden opgenomen, maar hoe is dat dan te rijmen met het nieuwe bestuurdersaansprakelijkheidsregime voor bestuursorganen die een college vormen?

Topic 3. De bekrachtiging van beslissingen van de dagelijkse bestuurder

Waarom moeten de termijnen nauwgezet gerespecteerd te worden?

Topic 4. Tegenstrijdige belangen als bestuurder, lid van de directieraad en als vaste vertegenwoordiger: de wijzigingen inzake de speciale belangenconflictprocedure

In veel gevallen wordt de procedure niet of niet correct gevolgd, daarom volgende vragen:

 • Welke situaties geven aanleiding geven tot een belangenconflict, is er iets gewijzigd sinds het WVV?
 • Wanneer geldt de onthoudingsplicht, gezien deze de regel is geworden?
 • Wat zijn de gevolgen van de toepassing van de belangenconflictregeling?
 • Welke zijn de meest voorkomende fouten en wat zijn de gevolgen voor de vennootschap en de bestuurder, lid van de directieraad of vaste vertegenwoordiger in kwestie indien de belangenconflictregeling niet of niet correct wordt toegepast?

Topic 5. De wettelijke basis van het ‘intern reglement’: verstrekkende gevolgen

De uitwerking en gevolgen van een intern reglement zijn verregaand: anders dan aandeelhoudersovereenkomsten binden zij ook de vennootschap en de vennootschapsorganen.
De draagwijdte van een intern reglement is onder het nieuwe recht eerder beperkt maar de wettelijke verankering heeft potentieel verstrekkende gevolgen.

De bijzondere positie van het intern reglement in de coöperatieve vennootschap is daarbij ook van belang.

Topic 6. De schriftelijke besluitvorming

Het WVV voorziet in een verruimde mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming voor het bestuursorgaan: voortaan kunnen alle beslissingen schriftelijk met unanimiteit worden genomen tenzij de statuten beperkingen opleggen.
Maar de vraag stelt zich of schriftelijke besluitvorming kan worden toegepast wanneer een bestuurder een belangenconflict heeft?

Topic 7: the (digital) sky is not the limit

Wat is het nadeel om de algemene vergadering via conference call organiseren?

Waarom kunnen leden van het bureau niet elektronisch deelnemen?

DOELGROEP

 • advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw) inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: aanvraag ingediend
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: aanvraag ingediend

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf 'on demand' kunnen bekijken, mét vormingsattest. 

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
Lydian logo

Data sharing inside and outside of your organ…

28 Mar

Webinar
DALDEWOLF logo

How to solve disputes with your Chinese count…

18 Apr

Event
dotted_texture