Legal Learning logo

Beleggings- en verzekeringsproducten anno 2022 - Een overzicht van de laatste wijzigingen

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij recente ontwikkelingen inzake beleggings- en verzekeringsproducten. Daarbij wordt ook stilgestaan bij private equity beleggingen (investeerders die buiten de aandelenbeurs om financieel in bedrijven participeren).

Het lijdt immers geen twijfel dat de fiscaliteit van spaar- en beleggingsproducten in volle beweging is, zowel in België als Europa. Tijdens deze webinar wordt daarom stilgestaan bij relevante topics, geselecteerd door de sprekers omwille van hun actualiteit.

DOCENTEN

 • Mr. Dirk Coveliers, Tiberghien Advocaten / Hoofdredacteur Tijdschrift voor Beleggingsfiscaliteit / Gastdocent Antwerp Management School, (Masterclass Vermogensplanning ITAA)
 • Mr. Yannick Cools, Tiberghien Advocaten

DATUM OPNAME

 • 24/03/2022

INHOUD

Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (JTER)

 • Toepassingsgebied
 • Taxatie per referentieperiode
 • Belastbare basis en drempel
 • Aangifte en betaling (door een buitenlandse instelling)
 • Key topics inzake belastbare basis
  • financiële instrumenten
  • waardering
  • cash
 • Key topics
  • vrijstelling voor professionele financiële spelers
  • vrijstelling voor UCITS & AIF
  • Tak-23 verzekeringsproducten
  • toepassing dubbelbelastingverdrag
  • deel van het bedrijfsvermogen van een Belgische vaste inrichting
  • specifieke en algemene antimisbruikbepalingen
  • “splitsen” van effectenrekeningen
  • conversie van financiële instrumenten
  • risico van dubbele belasting
 • Vernietigingsprocedure voor het Grondwettelijk Hof

Nieuwe anti-misbruikbepalingen diverse rechten en taksen

 • Nieuwe algemene anti-misbruikbepaling
 • Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen
 • Taks op de beursverrichtingen

Taks op instellingen voor collectieve beleggingen

 • Omschrijving
 • Belastbare grondslag
 • Abonnementstaks op buitenlandse fondsen
 • Wijziging van de verjaringstermijnen

Inning diverse rechten en taksen (KB van 6 februari 2022)

Roerende inkomsten: actualiteiten

 • Fondsen met beleggingen in private equity
  • fiscaal transparante
  • niet-transparante entiteit (‘opaque’)
  • private privak
 • Recuperatie FBB op Franse dividenden
  • principe
  • rechtspraak
  • wat met bevrijdend karakter van ingehouden RV?
 • Spin-off
  • wat is een ‘spin off’?
  • fiscaal probleem en oplossing: zeer specifieke vrijstelling
  • recente gevallen

Belgisch regime DBI-fondsen

 • Definitief Belaste Inkomsten (DBI)
  • Revenus Définitivement Taxés (RDT)
  • Dividends Received Deduction (DRD)
 • Toepassing van het DBI-regime (voorwaarden)
 • Overzicht van DBI-fondsen
  • DBI-Bevek
  • Private Privak
  • gewone beleggingsvennootschap
  • Belgische ELTIF - European Long Term Investment Fund
 • FAQ over het DBI-regime

Toegewezen fondsen Tak23 (‘fonds dédiés’)

 • Stand van zaken
 • Betaling van premie in natura
 • DAC 6

Kapitalisatiecontract naar Luxemburgs recht– branche 6

 • Omschrijving
 • Problematiek artikel 362bis WIB 92 voor Belgische vennootschappen
 • Luxemburgse branche 6
 • Voorafgaande Beslissing nr. 2021.0254 van 1 juni 2021
 • Aspecten van Belgische regelgeving

Centraal aanspreekpunt

 • Historiek CAP
 • Artikel 20 van de Programmawet van 20 december 2020
 • Inwerkingtreding
 • Recente wijzigingen

Prudentiële maatregelen NBB: de verschillende Circulaires

Quo Vadis?

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie 

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).


ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 3 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • ITAA (Categorie A): 3 uren

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
Lydian logo

Data sharing inside and outside of your organ…

28 Mar

Webinar
DALDEWOLF logo

How to solve disputes with your Chinese count…

18 Apr

Event
dotted_texture