Legal Learning logo

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

Erfdienstbaarheden, lasten op erven gelegd tot gebruik en tot nut van erven die aan andere eigenaars toebehoren (art. 637 oud BW) a.k.a. lasten op onroerende goederen (de lijdende erven) tot gebruik en tot nut van andermans onroerende goederen (de heersende erven) (art. 3.114 nieuw BW). Eeuwenoude zakelijke rechten, voor de ene randinformatie in een authentieke koopakte, voor de andere een nuttig instrument voor projectontwikkeling. Maar begint iedereen als een tabula rasa als gevolg van de komst van het nieuw Burgerlijk Wetboek?

Hoe past men het nieuw Burgerlijk Wetboek überhaupt toe, wetende dat art. 37 van de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek in een zogeheten “eerbiedigende werking” als overgangsbepaling voorziet, ervan uitgaande dat erfdienstbaarheden in de regel eeuwigdurend zijn?

In deze webinar wordt een interne rechtsvergelijking (oud – nieuw Burgerlijk Wetboek) uitgevoerd alsook stilgestaan bij het (gebrek aan) nut van privaatrechtelijke erfdienstbaarheden voor projectontwikkeling. Deze insteek laat toe deze webinar aan te bieden aan vastgoedjuristen die dagdagelijks met erfdienstbaarheden werken én (niet-) juristen die hun kennis willen verdiepen.

DOCENT

 • Mr. Michael Thielens, advocaat MT Law / vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven

DATUM OPNAME

 • 22/04/2022

INHOUD

Voorafgaand: eerbiedigende werking van het nieuw Burgerlijk Wetboek?

Begrip en vestiging van erfdienstbaarheden

 • Ontstaansvoorwaarden (“wezenskenmerken”)
  • Objectief en (aanvullend?) negatief karakter aan de passiefzijde – welkom kwalitatieve verbintenis?
  • Objectief karakter aan de actiefzijde
  • Heersend en lijdend erf (“onroerende goederen”) in verschillende vermogens
 • Ontstaanswijzen
  • Rechtshandeling
  • Verkrijgende verjaring
  • Bestemming door de eigenaar
 • Soorten en karakteristieken
  • Wettelijke en conventionele erfdienstbaarheden – einde van de natuurlijke erfdienstbaarheden? 
   • Met bijzondere focus op o.a.:
    • Recht van uitweg ( recht van overgang)
     • Recht van lichten en uitzichten
   • Zichtbaar voortdurend karakter – verhouding in het nieuw Burgerlijk Wetboek?
   • “Accessoire” erfdienstbaarheden en erfdienstbaarheden in het kader van appartementsmede-eigendom (art. 3.85, §1 BW)
  • Moderne toepassingen van eeuwenoude zakelijke rechten, met o.a.:
   • Topping-up
   • Beding van burgerlijke bewoning
   • Concurrentiebeding

Uitoefening van erfdienstbaarheden

 • Omvang van de bevoegdheden en evolutieve invulling / interpretatie?
 • Verminderings- verzwaringsverbod

Beëindiging van erfdienstbaarheden

 • Uitgangspunt: erfdienstbaarheden als eeuwigdurende rechten
 • Gemeenrechtelijke beëindigingsmogelijkheden
 • Wettelijke beëindigingsmogelijkheden
  • Vermenging
  • Bevrijdende verjaring / onbruik
  • Verlies van bestaansreden
  • Onmogelijkheid tot uitoefening

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten, landmeter-experten en syndici
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).


ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 punten
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • Sam-Tes: 2 punten
 • BIV: 2 uren

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
DALDEWOLF logo

How to solve disputes with your Chinese count…

18 Apr

Event
dotted_texture