Legal Learning logo

Handelsagentuurovereenkomsten - Een overzicht na de wet van 16 februari 2022

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

Tijdens deze opleiding krijgt u een praktijkgericht overzicht van de huidige, net gewijzigde, wetgeving inzake handelsagentuurovereenkomsten. Tengevolge de wet van 16 februari 2022 is de handelsagent nu immers voortaan beschermd tegen de eenzijdige verhoging of oplegging van de kosten door de principaal. Indien een principaal beslist om bepaalde kosten eenzijdig te verhogen of op te leggen, moet voortaan mutatis mutandis dezelfde bescherming gelden als tot nu toe reeds het geval was bij een eenzijdige wijziging van de commissies. Afgelopen jaren hadden principalen in de financiële sector namelijk vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eenzijdig de kosten te verhogen. Handelsagenten stonden hier momenteel machteloos tegenover. Omdat ze verplicht exclusief moeten werken en quasi altijd onderworpen zijn aan een niet-concurrentiebeding in het contract, konden ze niet anders dan deze verhoging van de kosten lijdzaam ondergaan. Indien de handelsagent toch besliste de overeenkomst op te zeggen, verloor deze niet enkel het recht op een vergoeding, maar kon de handelsagent door de werking van het postcontractueel niet-concurrentiebeding ook meestal de eerste zes maanden niet aan de slag gaan voor een andere principaal.

DOCENT

 • Dr. Stijn Claeys, advocaat-vennoot Racine

DATUM OPNAME

 • 06/05/2022

INHOUD

 • De keuze voor een handelsagentuur: wat bepaalt de keuze voor een handelsagent, makelaar of commissionair?
 • De verschillende soorten handelsagentuur en het belang van het onderscheid
 • Het afsluiten van de overeenkomst en de impact van:
  • de B2B-wetgeving
  • het nieuwe verbintenissenrecht
 • Aandachtspunten bij een aantal vaak voorkomende bepalingen:
  • provisie of commissie
  • looptijd en opzegtermijn
  • exclusiviteit
  • concurrentiebeding
 • De vergoeding van de handelsagent in het bijzonder:
  • het recht op commissie
  • de kosten opgelegd door de principaal en de wet van 16 februari 2022: gevolgen voor de praktijk
 • De uitwinnings- of cliënteelvergoeding bij het einde van de overeenkomst. Wat is de basis voor berekening (impact van het Cassatie-arrest van 11 juni 2021)? 
 • De handelsagentuur op internationaal vlak en de Agentuurrichtlijn 86/653/EEG, die het kader vormt voor de nationale handelsagentuurwetgeving binnen de Europese Unie.

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
Lydian logo

Data sharing inside and outside of your organ…

28 Mar

Webinar
DALDEWOLF logo

How to solve disputes with your Chinese count…

18 Apr

Event
dotted_texture