Legal Learning logo

De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)

09 May

Webinar
dotted_texture

About the webinar

De ABR-verzekering vergoedt de schade aan bouwwerken, zonder dat er eerst moet worden uitgezocht of en wie er aansprakelijk is voor de schade, zodat enerzijds de schade vergoed wordt en anderzijds de bouwwerken geen vertraging oplopen.

Een ABR-polis moet uiteraard voor aanvang van de werken worden afgesloten en geldt zowel voor de bouwtermijn, dus tot de voorlopige oplevering of ingebruikname als voor de onderhoudstermijn. Optionele waarborgen zijn de aansprakelijkheid voor burenhinder en de aansprakelijkheid alle vaklui en betrokken partijen.

Tijdens deze webinar krijgt u een overzicht van deze specifieke verzekering, aangevuld met heel wat tips & tricks vanuit de ruime praktijkervaring van dhr. Paul Van Buggenhout.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Dinsdag 9 mei 2023
 • 15u - 17u

DOCENT

 • Dhr. Paul Van Buggenhout, Key Expert Engineering Allianz Belgium

PROGRAMMA

 • Algemene-bijzondere voorwaarden
 • De verzekerden
  • de bouwheer
  • het opdrachtgevend bestuur
  • de aannemers en onderaannemers (nevenaannemers)
  • de architecten, studiebureaus en raadgevende ingenieurs (op voorwaarde dat….)
  • de veiligheidscoördinatoren (op voorwaarde dat…)
  • de andere deelnemers, waaronder de leveranciers voor hun activiteiten op de werf (niet gedekt voor off-site activities)
 • Verzekerde periodes
  • bouw-, montage- en testtermijn
  • onderhoudstermijn
 • Verzekerbare werken
  • bijzondere voorwaarden
  • omschrijving der werken
  • technische termen
  • risico verzwarende werken
 • Waarborgen afdeling 1 (de allrisk dekking):
  • dekking:
   • welke werken?
   • afkoopbare uitsluiting m.b.t. werken ( faulty part)
   • dekking bestaand goed
   • bouwplaatsketen
   • materieel en bouwplaatsuitrusting
   • bouwplaatstoestellen
   • gedurende de onderhoudstermijn (niet meer alle risico’s):
  • uitsluitingen
  • hoe wordt de schadevergoeding bepaald?
  • mogelijke uitbreidingen, zowel klassiek als minder klassiek
 • Waarborgen afdeling 2 (aansprakelijkheid):
  • dekking
   • schade aan derden krachtens de artt. 1382-1386 BW
   • gekruiste aansprakelijkheid
   • dekking van art. 544 BW
   • kabels en leidingen
  • specifieke uitsluitingen
  • mogelijke uitbreidingen
 • Gemeenschappelijke bepalingen
  • algemene uitsluitingen
  • verhaalsrecht
 • Tips & tricks
  • bij het afsluiten van de polis
  • in geval van schade

 16u45 – 17u : vraagstelling

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten, landmeter-experten en syndici
 • verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • BIV: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (categorie A)
 • IGO: aanvraag ingediend

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf 'on demand' kunnen bekijken, mét vormingsattest.

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
Lydian logo

Data sharing inside and outside of your organ…

28 Mar

Webinar
DALDEWOLF logo

How to solve disputes with your Chinese count…

18 Apr

Event
dotted_texture