Portalus logo

Richtlijnen voor een meer toegankelijke rechtstaal | niet-procedurele en procedurele stukken (4u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

In deze praktijkgerichte cursus geven Lena Lankers en Grietje Van Buggenhout praktijkinzichten, actualia en aandachtspunten rond juridisch taalgebruik.

Het recht is een talig vakgebied. Recht en taal zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Helaas heeft de juridische taal een slechte reputatie: voor veel leken geldt het juridisch taalgebruik als complex, onbegrijpelijk, en doorspekt met ontelbare vaktermen. Een meer begrijpelijke rechtstaal zou zowel de burger als (het vertrouwen in) het rechtssysteem zelf te goede komen.

In deze cursus willen we iedereen die graag meer toegankelijk wil spreken en schrijven voor zijn cliënten een instap daartoe geven. In het eerste deel worden uitvoerig de meest voorkomende ongewenste kenmerken van de rechtstaal besproken. Zich bewust zijn van deze ongewenste kenmerken, ze opmerken in (eigen) teksten en ze gaandeweg leren vermijden is een eerste en zeer belangrijke stap naar een meer heldere communicatie.

Naast de inhoud staan we ook stil bij de vorm van teksten: hoe kan je die aanpassen aan je cliënt of je lezer om het leescomfort en het tekstbegrip te vergroten.

Daarna gaan we meer specifiek in op verschillende niet-procedurele (brief, e-mail, advies…) en procedurele stukken (conclusie, vonnis…), en tot slot ook de verschillende documenten die bij contracten van belang zijn (factuur, algemene voorwaarden en de eigenlijke overeenkomst). De principes uit het eerste deel passen we hier toe op al deze tekstsoorten.

Over begrijpelijke rechtstaal kunnen bibliotheken worden gevuld. De bedoeling van deze cursus is dan ook van een opstap te zijn naar een meer bewuste houding tegenover taal, en de invloed die de vorm en de inhoud van een tekst hebben op de manier waarop een lezer een tekst percipieert.

Docenten

Lena Lankers I Praktijkassistent KULeuven – Master in de Rechten – Master in de Taal- en Letterkunde en Grietje Van Buggenhout - Notarieel jurist en erkend erkend bemiddelaar in familiale, burgerlijke en handels- en sociale zaken.

Thema's

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Rechtstaal - overzicht
  • Buitenprocedurele stukken: brief, e-mail en ingebrekestelling
  • Procedurele stukken: dagvaarding – verzoekschrift – conclusie vonnis – arrest – juridisch advies
  • Overeenkomst, facturen en algemene voorwaarden
  • Oefeningen
  • 10 gouden tips voor alle teksten

Over de docenten

Lena Lankers I Praktijkassistent KULeuven – Master in de Rechten – Master in de Taal- en Letterkunde

Praktijkervaring:

Lena Lankers is sinds 2017 als voltijds docent verbonden aan de faculteit Rechten van de KU Leuven waar ze verantwoordelijk is voor het opleidingsonderdeel Juridisch Schrijven. In dit opleidingsonderdeel leren studenten juridische documenten correct opstellen (ingebrekestelling, conclusie, vonnis…), maar wordt hen ook aangeleerd op een duidelijke, begrijpelijke en cliëntgerichte wijze te communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.

Lena hecht zeer grote waarde aan duidelijk te begrijpen, correct juridisch taalgebruik. Een begrijpelijk juridisch taalgebruik is niet alleen een kwestie van taalbeheersing en juridische vakkennis, maar ook van sociale rechtvaardigheid. De wetgever, rechter en jurist mogen zich niet enkel richten tot een kleine kring van ingewijden, maar moeten streven naar algemene verstaanbaarheid: burgers hebben immers het recht op een makkelijke en vlotte toegang tot hun eigen rechtssysteem.

Grietje Van Buggenhout I Notarieel juriste en erkend bemiddelaar in familiale, burgerlijke en handels- en sociale zaken.

Praktijkervaring:

Tijdens haar opleiding Rechten en voortgezette opleiding Notariaat, werd Grietje overtuigd dat bemiddeling een waardevol alternatief is voor de gerechtelijke weg. Na een aantal jaar in het notariaat, koos zij ervoor om zicht toe te leggen op bemiddeling en onderwijs. Sinds 2018 is zij werkzaam bij KULeuven als praktijkassistent Rechtsvergelijking. Tijdens de academiejaren 2018 - 2020 was zij werkzaam als praktijkassistent Sociaal recht waar zij het werkcollege Juridisch Schrijven gaf. Vandaag is ze op vrijwillige basis verbonden aan het Instituut van Sociaal recht waar ze instaat voor de begeleiding van studenten bij het schrijven van juridische teksten. Grietje is eveneens actief als bemiddelaar in haar eigen praktijk. Zij is betrokken als praktijkbegeleider en trainer tijdens de bemiddelingsopleidingen van MEDIV. Sinds maart 2021 werkt zij deeltijds in opdracht van een notariskantoor bij haar in de regio.

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
Altius logo

Help... am I still up-to-date with the curren…

12 Dec

Webinar
Altius logo

Current trends in labour law (French session)…

13 Dec

Webinar
dotted_texture