Public Procurement Series II - Toegang tot de opdrachtdocumentatie en openbaarheid van bestuur

Een nieuw jaar, een nieuwe start. In deze uitzonderlijke tijden willen wij u als public procurement team van Lydian uiteraard graag verder bijstaan. Aanbestedingen van werken, leveringen en diensten door overheden blijven ook nu doorgaan. In die optiek hebben wij de intentie om u regelmatig te vergasten met een webinar omtrent een specifiek topic dat interessant kan zijn voor uw praktijk. Hierbij reeds een aantal topics die wij in de nabije toekomst tijdens een webinar zullen behandelen:

Donderdag 11 februari 2021: ‘past performance’ in het kader van overheidsopdrachten

In welke mate kunnen aanbesteders bij een nieuwe overheidsopdracht rekening houden met door een kandidaat slecht uitgevoerde prestaties uit het verleden? En, omgekeerd, in welke mate kan een geïnteresseerde marktpartij die pech heeft gehad in het verleden, zich alsnog wapenen voor het terug meedingen voor een overheidsopdracht? In dit webinar gaan we in op de verschillende mogelijkheden en staan we stil bij actuele rechtspraak hieromtrent.

Dinsdag 9 maart 2021: toegang tot de opdrachtdocumentatie en openbaarheid van bestuur

De openbaarheid van bestuur is een grondrecht dat éénieder in principe het recht geeft om bestuursdocumenten te raadplegen en er een afschrift van te krijgen. De uitzonderingen op deze grondwettelijke verankerde openbaarheid van bestuur dienen beperkend te worden geïnterpreteerd. De ruime interpretatie van de openbaarheid van bestuur staat mogelijks op gespannen voet met de vertrouwelijke behandeling van informatie betreffende het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten. In dit webinar gaan we in op dit spanningsveld en bespreken daarbij onder meer relevante rechtspraak.

U hebt tijdens deze webinars ook de kans om zelf vragen te stellen, die tijdens of na de webinars zullen beantwoord worden. De webinars vinden plaats in het Nederlands. Deelname is gratis.

U kunt zich online inschrijven tot 1 dag voor het webinar. Dichterbij het webinar zal u van ons verdere details ontvangen om toegang te krijgen.

We hopen u te horen/zien tijdens één van onze webinars!

Als u vragen heeft over de webinars, aarzel niet ons te contacteren +32 2 787 90 77 or marketing@lydian.be.

Related : Lydian

Calendar

Webinars & Trainings & Events

05 Mar
logo - company

Formation – Maintenir à distance le stress et ses multiples conséquences

Vous êtes soumis à une forte intensité de travail ? Vous êtes sujet au stress ? En 2 journées, venez acquérir les...

More info
09 Mar
logo - company

Public Procurement Series II - Toegang tot de opdrachtdocumentatie en openbaarheid van bestuur

De openbaarheid van bestuur is een grondrecht dat éénieder in principe het recht geeft om bestuursdocumenten...

More info
17 Mar
logo - company

AG et CA en 2021: le numérique et les conflits d’intérêts - Lunch & Learn

ALTIUS a le plaisir de vous convier à son premier Lunch & Learn de l’année. La saison des...

More info
25 Mar
logo - company

Plenaire sessie

SPREKERDhr. Tony Mortier

More info

LexGO Network