Basisopleiding douane (incl. invloed van de Brexit)

Koningin Astridlaan 57
9100 Sint-Niklaas
Belgium
Link to the organizer's site


16 May
Register

De douanereglementering is een geheel van voorschriften betreffende de in- en uitvoer van goederen. 
Met een basiskennis van de invoerreglementering kan u heel wat problemen voorkomen, belastingen bij invoer besparen en eventuele voorfinanciering hiervan vermijden. Kennis van de uitvoerreglementering is eveneens een absolute noodzaak bij het afsluiten van internationale handelstransacties. Met de aankomende Brexit zal het belang en de omvang van de import en export nog aanzienlijk toenemen.

Tijdens deze studiedag wordt u op een gestructureerde en vooral praktische wijze wegwijs gemaakt in dit kluwen van wetten en reglementen. Tevens zullen praktische cases aan bod komen waarbij u zelf gebruik kan maken van online tools. Aan de deelnemers wordt daarom gevraagd om een laptop mee te nemen naar de studiedag.

Vragen waarop u zeker een antwoord krijgt :

Hoe is de goederencode van mijn product gestructureerd? In hoeverre stemt ze overeen met de code in het land van mijn handelspartner? Welke hulpmiddelen heb ik om de code te bepalen en hierover absolute zekerheid te hebben?
Wanneer is mijn product van EU-oorsprong? Mag ik een EUR 1 afleveren?
Met welke douaneregelingen kan ik belastingen bij invoer besparen of voorfinanciering daarvan vermijden?
Hoe lees ik het enig document? Welke zijn de voornaamste vakken en wat is de betekenis hiervan?
Welke online tools kan ik raadplegen om info te verzamelen?
Welke weerslag heeft de Brexit op mijn handel met partners uit de U.K.?

SPREKERS

Kerstien Celis, lector Hogeschool Gent en Odisee
Josse Verbeken, adviseur Douane en Accijnzen bij de FOD

DOELGROEP

Iedere professional die met de douaneregelgeving in contact komt (voorkennis is niet vereist).


PROGRAMMA

- Algemene basisbegrippen (terminologie, EORI, wetgeving, …)
- Goederencode (belang, structuur, bindende tariefinlichtingen, …)
- Belastingen (invoerrechten, antidumpingrechten, compenserende rechten, …)
- Douanewaarde en BTW-maatstaf
- Gunstregimes (preferenties, schorsingen, contingenten, …)
- Interessante tools (Tarweb, Market Access Database, …)
- Oorsprong van goederen
- Uitvoer
- Douaneregelingen (tijdelijke invoer, actieve veredeling, passieve veredeling douane-entrepots …)
- Enig Document
- Brexit en de gevolgen daarvan (een vergelijking, wat ervoor, wat erna?)
- Praktische cases

TIMING
8u30: ontvangst deelnemers
9u-12u30: voormiddagsessie met korte koffiepauze
12u30u13u30: lunchpauze
13u30-17u: namiddagsessie met korte koffiepauze


PRAKTISCHE INFORMATIE

DATUM & LOCATIE

Donderdag 16 mei 2019
Hotel Serwir
Koningin Astridlaan 57
9100 Sint-Niklaas

Gratis parking ter plaatse

ERKENNINGEN

IAB: in aanvraag (6u)
BIBF: in aanvraag (6u)

PRIJS

€413,09 (incl. BTW)

U kan zich hier inschrijven.

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, lunch- en koffiepauze en de derde editie van het handboek Douane en accijnzen toegepast (t.w.v. 65 euro).

******

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere locatie is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

******

Related : Intersentia nv

Calendar

Training & Events

09 Jun
logo - company

WEBINAR - Het AMLCO-rapport en de Globale Risico Analyse uitgesteld tot 31/08/20

In haar mededeling van 7/04 kondigde de NBB het uitstel aan van de levering van het AMLCO-activiteitenverslag tot...

More info
11 Jun
logo - company

WEBINAR cyclus : Rustig en efficient leven en werken in tijden van corona

Gespreid over vijf webinars, leer je in twee weken tijd handige principes en krachtige oefeningen.  

More info
12 Jun
logo - company

Webinaire - La réforme 2020 du droit des biens

Recevez une première mise en lumière sur les tenants et aboutissants de la réforme ! Le 30 janvier...

More info
16 Jun
logo - company

WEBINAR cyclus : Rustig en efficient leven en werken in tijden van corona

Gespreid over vijf webinars, leer je in twee weken tijd handige principes en krachtige oefeningen.  

More info

LexGO Network