Als Privaatrecht Publiekrecht wordt: prejudiciële vragen en de exceptie van onwettigheid

Maaltekouter 3
9051 Gent
Belgium
Link to the organizer's site


21 Feb
Register

Een praktische toelichting bij een aantal kernelementen van het publiekrecht die onvermijdelijk ook meespelen in de beoordeling van burgerrechtelijke en strafrechtelijke geschillen

Wie denkt dat een eerstelijnsrechter slechts hoogst uitzonderlijk te maken krijgt met vraagstukken van publiekrecht, vergist zich jammer genoeg hartsgrondig. Zij komen vaker voor dan men denkt, en elke rechter krijgt er vroeg of laat mee te maken.

Zo kan bijvoorbeeld de fiscale rechter gevraagd worden een aanslag te vernietigen wegens een onwettig gemeentelijk belastingreglement. Of de politierechter vernietigt een GAS-boete omdat de beslissing tot het opleggen van de geldboete ondertekend is door een onbevoegde ambtenaar. Of de correctionele rechtbank die een vervolging wegens inbreuk op de reglementering inzake feestdagen onontvankelijk verklaart omdat het betrokken KB werd genomen zonder dat de formaliteiten inzake de raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad van State werden nageleefd.

De vrederechter kan dan weer worden geconfronteerd met een verschil in behandeling in het kader van de Pachtwet tussen de verpachter die aan het einde van de opzeggingstermijn de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en die de mogelijkheid tot opzegging voor eigen gebruik wordt ontzegd, terwijl die mogelijkheid niet wordt ontzegd aan de verpachter die aan het einde van de opzeggingstermijn de leeftijd van 65 jaar niet heeft bereikt.

Of nog: de arbeidsrechtbank die aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag stelt of artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet verenigbaar is met het grondwettelijk gelijkheids-en niet-discriminatiebeginsel.

Dit korte overzicht toont aan dat met name de prejudiciële vraagstelling en de exceptie van onwettigheid geen procesrechtelijke speeltjes zijn die door een verweerder in een geding worden opgeworpen enkel en alleen om tijd te winnen, maar integendeel discussies over de grond van een geschil(punt).

Niemand ontsnapt dus aan het publiekrecht. Redenen te over om kort de belangrijkste topics van de prejudiciële vraagstelling en de exceptie van onwettigheid te overlopen.

Frank Judo en Tim Souverijns bezorgen u een gereedschapskist die u moet toelaten snel en efficiënt, en met respect voor de eigenheid van het publiekrecht, om te gaan met deze basiselementen.

DOELGROEP 
Advocaten, magistraten en bedrijfsjuristen.


PROGRAMMA

12u30 Onthaal met broodjes

13u30 Prejudiciële vragen: praktische topics

15u00 koffiepauze

15u30 De exceptie van onwettigheid: een praktische uitleg van het wie, wat en hoe 

17u00 Vragenronde

SPREKERS
Frank Judo, partner Liedekerke 
Tim Souverijns, advocaat Liedekerke


PRAKTISCHE INFORMATIE

DATUM & LOCATIE

Donderdag 21 februari 2019 | Gent 
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IBJ: erkend voor 3 punten
Tussenkomst IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJS
€ 200,32 (incl. BTW)

U kan zich hier inschrijven

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffie- en lunchpauze en het boek Prejudiciële vragen praktisch t.w.v. 38 euro.

******

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere locatie is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

******

Related : Intersentia nv

Calendar

Training & Events

03 Sep
logo - company

Het nieuwe WVV: bestuur (statuut, verplichtingen en aansprakelijkheid)

Op 1 mei 2019 is het langverwachte nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden. Na een...

More info
10 Sep
logo - company

Het nieuwe WVV: effecten (rechten, uitgifte en overdracht)

Op 1 mei 2019 is het langverwachte nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden. Na een...

More info
16 Sep
logo - company

Het nieuwe WVV: vereffening, herstructurering en gschillenregeling

Op 1 mei 2019 is het langverwachte nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden. Na een...

More info
17 Sep
logo - company

Blockchain en vastgoed

Deze studienamiddag heeft tot doel de deelnemers meer inzicht te geven in het functioneren van de blockchaintechnologie,...

More info

LexGO Network