De omgevingsvergunning en het omgevingsloket: praktische aandachtspunten voor de notaris

Kattenbroek 1
2650 Edegem
Belgium
Link to the organizer's site


23 Mar
Register

09u00

De omgevingsvergunning: juridische aandachtspunten voor de notaris
Mr. Gregory Verhelst (advocaat CMS)

Notarissen zijn – met dank aan hun onderzoeks- en informatieverplichting in het kader van vastgoedtransacties – vergunningsspecialisten geworden. Met de omgevingsvergunning wijzigt dit landschap in het Vlaamse gewest grondig. Vlaanderen kiest voortaan voor een ‘permis unique’. De spreker geeft een verkennende bespreking van het nieuwe decreet betreffende de omgevingsvergunning. Welke handelingen en exploitaties zullen in de toekomst onder de omgevingsvergunning vallen? Geldt de omgevingsvergunning (steeds) voor onbepaalde duur? Welke informatie moet in het kader van een koop-verkoop meegedeeld worden? Tevens wordt ingegaan op de ingewikkelde overgangsregeling tussen de bestaande regelgeving (de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Milieuvergunningsdecreet) en het nieuwe Omgevingsvergunningsdecreet.

11u00
Koffiepauze

11u15
Het omgevingsloket: praktisch toegelicht
Dhr. Ronald Van Echelpoel (extern adviseur project omgevingsvergunning)

 

13u15
Einde van de opleiding en broodjesbuffet

Prijs
Prijs: € 200 (excl. btw)

 

Info en inschrijving: www.confocus.be

Related : Confocus

Calendar

Training & Events

11 Mar
logo - company

Owning and investing in art : opportunities, challenges and risks

Investing in art has become increasingly interesting over the years. What with financial crises and classic investment...

More info
14 Mar
logo - company

La réforme du droit des sociétés

More info
14 Mar
logo - company

Balanslezen voor juristen en hun medewerkers (dag 1)

Het doel van dit levendige seminarie is juristen, paralegals en andere medewerkers inzicht te geven in de interpretatie...

More info
14 Mar
logo - company

Mettre en place le GDPR et démontrer sa compliance

More info

LexGO Network