De omgevingsvergunning en het omgevingsloket: praktische aandachtspunten voor de notaris

09u00

De omgevingsvergunning: juridische aandachtspunten voor de notaris
Mr. Gregory Verhelst (advocaat CMS)

Notarissen zijn – met dank aan hun onderzoeks- en informatieverplichting in het kader van vastgoedtransacties – vergunningsspecialisten geworden. Met de omgevingsvergunning wijzigt dit landschap in het Vlaamse gewest grondig. Vlaanderen kiest voortaan voor een ‘permis unique’. De spreker geeft een verkennende bespreking van het nieuwe decreet betreffende de omgevingsvergunning. Welke handelingen en exploitaties zullen in de toekomst onder de omgevingsvergunning vallen? Geldt de omgevingsvergunning (steeds) voor onbepaalde duur? Welke informatie moet in het kader van een koop-verkoop meegedeeld worden? Tevens wordt ingegaan op de ingewikkelde overgangsregeling tussen de bestaande regelgeving (de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Milieuvergunningsdecreet) en het nieuwe Omgevingsvergunningsdecreet.

11u00
Koffiepauze

11u15
Het omgevingsloket: praktisch toegelicht
Dhr. Ronald Van Echelpoel (extern adviseur project omgevingsvergunning)

 

13u15
Einde van de opleiding en broodjesbuffet

Prijs
Prijs: € 200 (excl. btw)

 

Info en inschrijving: www.confocus.be

Related : Confocus

Calendar

Training & Events

18 Sep
logo - company

Privacy by Design

Comment intégrer le respect des données à caractère personnel dès la création...

More info
21 Sep
logo - company

Actualités de droit judiciaire

La CUP - Commission Université-Palais - collabore depuis plus de vingt ans avec le Barreau et la Magistrature...

More info
25 Sep
logo - company

Lutte anti-blanchiment, 1er bilan d’application de la loi de 2017

CREOBIS a spécialement développé le programme de cette journée de conférence pour...

More info
02 Oct
logo - company

Dive deep into PSD2 RTS

Ensure PSD2 compliance and be ready for September 2019 when Regulatory Technical Standards (RTS) on strong customer...

More info

LexGO Network