Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Articles


Mrs. Ann Taghon

Moet procedure collectief ontslag gestart worden bij voornemen tot wijziging van arbeidsvoorwaarden?
22/09/2017

Deze week heeft het Hof van Justitie zich opnieuw over de kwestie of met een "impliciet ontslag" rekening moet worden gehouden om uit te maken of het aantal ontslagen bereikt is dat vereist is om van collectief ontslag te kunnen spreken gebogen. In de twee onder het kopje vermelde arresten herneemt het Hof van Justitie zijn in 2015 ingenomen standpunt. Maar de arresten zijn interessant omdat zij een toevoeging bevatten die niet voorkomt in het arrest van 2015.

>Read more
Mr. Jurgen De Vreese
Mr. Philip De Roo

Les membres du personnel navigant de Ryanair et la compétence des juridictions du travail belges: the story continues
22/09/2017

Les travailleurs qui travaillent dans plusieurs Etats peuvent introduire une procédure judiciaire auprès du tribunal du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.

>Read more
Mr. Pieter Vandenheede

Juridisch kader voor pesticidengebruik en voedselveiligheid: fipronil voor dummies
22/09/2017

Elke producent die pesticiden met actieve bestanddelen, zoals fipronil, op de Europese markt wil brengen, is afhankelijk van een Europese en nationale toelating. Die toelating is slechts tijdelijk.

Daarenboven moeten de residuen van bepaalde stoffen (zoals fipronil) in ons voedsel onder een maximumgrens blijven.

>Read more
Mr. Gregory Sorreaux
Ms. Catherine Thiry

Nespresso capsules : what else…than the end of IP protection ?
20/09/2017

In 1986, food giant Nestlé revolutionized the world of coffee by introducing the Nespresso machine and premium portioned coffee, making it possible for every consumer to have an espresso at home.

Since then, Nestlé used all the available means to protect its invention from its competitors and tried to keep the exclusivity on “homemade” espressos for as long as possible.

>Read more
Mr. Thomas Chellingsworth
Ms. Dominique Vanherck
Mr. Bram Devlies

A closer look at the Commission’s proposal for a recast Renewable Energy Directive
19/09/2017

On 30 November 2016, the Commission presented its long-awaited “Winter Package”, which contains a set of legislative proposals fostering the implementation of the Energy Union 

>Read more
Mr. Koen T’Syen
Mrs. Femke Vanderhaeghen

Built-in Obsolescence of Electrical and Electronic Devices: Results of Study
19/09/2017

On 12 May 2017, the Minister of Economic and Consumer Affairs Kris Peeters and the Minister for Energy, Environment and Sustainable Growth Marie-Christine Marghem released the results of a study on built-in obsolescence which they had commissioned in the aftermath of the VW Diesel scandal (the study is available here).

>Read more
Die vlieger gaat niet op: Europees Hof van Justitie fluit Ryanair terug

Die vlieger gaat niet op: Europees Hof van Justitie fluit Ryanair terug
18/09/2017

In haar arrest van 14 september 2017 heeft het Europees hof van Justitie zich uitgesproken over de aanduiding van de bevoegde rechter i.g.v. geschillen betreffende de arbeidsovereenkomst van leden van het cabinepersoneel van een luchtvaartmaatschappij.

>Read more
Ecofin agrees that ‘digital economy’ companies should pay more tax in the EU

Ecofin agrees that ‘digital economy’ companies should pay more tax in the EU
18/09/2017

The EU Council of Economy and Finance ministers (Ecofin) agreed at their meeting in Tallinn on 16 September 2017 that companies active in the ‘digital economy’ in EU countries should pay more tax. 

>Read more
Commission launches anonymous whistleblower tool

Commission launches anonymous whistleblower tool
18/09/2017

As part of its constant battle against restrictive practices, the European Commission recently launched an electronic platform enabling individuals to anonymously report the existence of secret cartels or other infringements of competition law. 

>Read more
Voorontwerp van wet - Kaaimantaks revisie

Voorontwerp van wet - Kaaimantaks revisie
17/09/2017

Via een gunstige wind dwarrelde op kantoor een tekst neder die bleek als voorwerp te hebben een volledige revisie van wat wij genoegzaam “de kaaimantaks” noemen. Aangezien het becommentariëren van voorontwerpen die nog niet de zegen hebben gehad van de Ministerraad op zich al een delicate zaak is, beperken we ons hierna tot een loutere opsomming van de suggesties die blijken uit de tekst. Voor commentaar, lof dan wel kritiek, eens de Ministerraad de tekst zal hebben goedgekeurd, zal later nog tijd en ruimte zijn.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network