Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Articles


Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds - ook wat betreft het BTW-tarief...

Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds - ook wat betreft het BTW-tarief...
18/10/2019

Het hierna besproken arrest heeft betrekking op een gunningsprocedure voor werken. Uit de aankondiging van de opdracht bleek dat de prijs als enig gunningscriterium zou dienen. Hierdoor was de prijsopgave een belangrijke indicator bij voorliggende opdracht. Net met betrekking tot de prijs, meer bepaald het toepasselijk BTW-tarief, ontstonden er echter onduidelijkheden, waarvoor de aanbestedende overheid werd “afgestraft”.

>Read more
The Belgian State can recover a domain name as its

The Belgian State can recover a domain name as its "natural holder"
18/10/2019

On 8 April 2019, the Ghent court of appeal ruled that the domain name "brandweer.be" exclusively belongs to the Belgian State, since it is the "natural holder" of such a domain name. The international not-for-profit association that initially registered the domain name must transfer it to the Belgian State.

 

>Read more
Mrs. Christel Brion
Mr. Jasper De Fauw
Mr. Vincent Wellens
Mrs. Mauricette Schaufeli

Belgian Competition Authority Fines the Belgian Order of Pharmacists
17/10/2019

In a decision of 28 May 2019, the Belgian Competition Authority ("BCA") imposed a fine of one million euros on the Belgian Order of Pharmacists (Ordre des pharmaciens/Orde der apothekers) ("OP"). According to the BCA, the OP violated competition law by applying an economic strategy aimed at hindering the market entrance and development of the MediCare-Market group.

>Read more
Les consommateurs “online” protégés par le Parlement européen

Les consommateurs “online” protégés par le Parlement européen
17/10/2019

En date du 17 avril 2019, le Parlement européen s’est prononcé en faveur d’une meilleure application et modernisation des règles de protection des consommateurs de l’UE. Plus précisément, le Parlement a adopté une résolution législative sur une proposition de directive.

>Read more
De Europese Unie stelt minimale, transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vast voor alle werknemers

De Europese Unie stelt minimale, transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vast voor alle werknemers
17/10/2019

De Richtlijn 2019/1152 van 20 juni 2019 vervangt de Richtlijn 91/533/EEG betreffende de verplichting van de werkgever om de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -relatie van toepassing zijn. De nieuwe richtlijn heeft tot doel de arbeidsomstandigheden van alle werknemers in de Europese Unie te verbeteren door ze transparanter en voorspelbaarder te maken. De modernisering van het bestaande wettelijke kader was noodzakelijk om een antwoord te bieden op de digitalisering van de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van nieuwe arbeidsvormen. 

 

>Read more
Mr. Jan Sandra
Mr. Dries Verhaeghe

De fiscale regularisatie - meer dan ooit een optie!
16/10/2019

Meer dan een hot item in de media zijn de verhalen rond fiscaal besmet vermogen, te weten inkomsten of kapitalen die in het verleden niet hun normaal belastingregime hebben ondergaan. De kranten staan er bol van. 

>Read more
Sanctie wegens ontslagmotivering zonder aangetekend schrijven – overdreven formalisme?

Sanctie wegens ontslagmotivering zonder aangetekend schrijven – overdreven formalisme?
16/10/2019

Indien een werknemer conform cao nr. 109 via aangetekend schrijven de concrete redenen van het ontslag vraagt, dient de werkgever deze eveneens via aangetekende brief te geven. Indien de communicatie via een andere weg is verlopen, kan de werknemer de betaling van een forfaitaire boete vorderen. Dit maakt geen rechtsmisbruik uit.

>Read more
Mr. Bart Van den Brande

Export van persoonsgegevens na de Brexit: de klok tikt…
16/10/2019

De Brexit nadert dag na dag en alles wijst erop dat het Verenigd Koninkrijk op 1 november 2019 definitief en zonder akkoord de Europese Unie zal verlaten.  Persoonsgegevens uitwisselen met het Verenigd Koninkrijk wordt dan plots heel wat moeilijker, zoals we vorig jaar rond deze tijd een eerste keer meldden in een artikel.

>Read more
Ms. Olivia Santantonio
Mr. Bastiaan Bruyndonckx

FSMA and Centre for Cyber Security Publish Guidance for the Management of Cybersecurity Risks
14/10/2019

Just in time for Cyber Security Month: the FSMA has published, in collaboration with the Centre for Cyber Security Belgium, a document on the basic principles for the management of cybersecurity risks. This communication serves as guidance for businesses on the better management of the ever-increasing cybersecurity risks (in a preventive as well as in a reactive manner).

>Read more
Assurance des prestataires intellectuels de la construction

Assurance des prestataires intellectuels de la construction
14/10/2019

En date du 1er juillet 2018, la loi du 31 mai 2017 imposant aux entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction des travaux immobilier de souscrire une assurance obligatoire pour couvrir leur responsabilité décennale est entrée en vigueur. Pour rappel, cette loi impose aux acteurs du secteur de la construction de s’assurer en responsabilité décennale pour la construction/rénovation de bâtiments destinés au logement (lisez notre news à ce sujet ici)

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network