LexGo

Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Articles


Mrs. Ann Taghon

Wanneer moet een werkgever outplacement aanbieden aan een 45-plusser?
14/12/2018

Weldra zal een werkgever geen outplacement meer moeten aanbieden aan een 45-plusser die niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, zelfs niet wanneer de werknemer er hem uitdrukkelijk om verzoekt. 

>Read more
Verhoging van de fiscale vrijgestelde bedragen voor geschenken aan werknemers

Verhoging van de fiscale vrijgestelde bedragen voor geschenken aan werknemers
14/12/2018

Het fiscale vrijgestelde bedrag van een reeks geschenken die de werkgever in bepaalde omstandigheden kan aanbieden, is officieel opgetrokken.

>Read more
Mrs. Annick Mottet Haugaard
Ms. Olivia Santantonio
Ms. Blandine de Lange

Implementation of EU Directive No 2015/2436 relating to trademarks into Benelux legislation: what's coming in 2019?
13/12/2018

The EU Directive No 2015/2436 (Directive), one of the pillars of the trademark law reform at the European level, must be transposed into national law by 14 January 2019 at the latest.

>Read more
Reform of Belgian Competition Law: Draft Bill

Reform of Belgian Competition Law: Draft Bill
13/12/2018

On 16 November 2018, the Belgian Council of Ministers adopted a draft Bill (the “Draft Bill”) amending numerous competition law provisions of the Belgian Code of Economic Law (“CEL”).

>Read more
Goede voornemens voor een (financieel) gezond jaar!

Goede voornemens voor een (financieel) gezond jaar!
11/12/2018

Veel ondernemingen laten het boekjaar gelijk lopen met het kalenderjaar. Bijgevolg worden na afsluiten van de met spijs en drank overgoten eindejaar periode elk jaar een handvol ondernemers geconfronteerd met een tweede kater wanneer het boekjaar wordt afgesloten en de balansen aan de algemene vergadering dienen te worden voorgelegd. Recente wijzingen in het insolventierecht zorgen ervoor dat u nog meer op uw hoede moet zijn.

>Read more
Réformes du droit de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge

Réformes du droit de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge
11/12/2018

La loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales est entrée en vigueur dans l’ordre juridique belge depuis le 30 juillet 2018.

>Read more
Vernieuwing alom! Wat verandert er voor uw burgerlijke maatschap?

Vernieuwing alom! Wat verandert er voor uw burgerlijke maatschap?
10/12/2018

Recent zijn diverse nieuwe wetten van kracht geworden die een impact kunnen hebben op de burgerlijke maatschap. De meeste wijzigingen zijn een gevolg van de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht maar ook door de hervorming van het UBO-register zullen de maatschap en haar maten een groot deel van hun anonimiteit verliezen.

>Read more
Mr. Jean-Philippe Cordier

Quelques questions auxquelles il convient d’être attentif quand vous avez recours à une CCT d’entreprise
10/12/2018

Afin que votre CCT d’entreprise soit valable, il estindispensable qu’elle contienne toutes les mentions obligatoirement prévues par la loi.

>Read more
Wetsontwerp tot hervorming van het goederenrecht ingediend in de Kamer

Wetsontwerp tot hervorming van het goederenrecht ingediend in de Kamer
10/12/2018

Het wetsontwerp tot hervorming van het goederenrecht is in het Parlement ingediend. Het wetsontwerp beoogt Boek II van het Burgerlijk Wetboek te vervangen (dat het nieuwe Boek III wordt) , maar integreert tegelijk tal van specifieke wetten in het Burgerlijk Wetboek, zoals de wetten over het recht van opstal en het recht van erfpacht van 10 januari 1824 en de artikelen 1 tot 11 van de Hypotheekwet.

>Read more
De werkgever zal vanaf 1 december 2018 in meer gevallen outplacement moeten aanbieden

De werkgever zal vanaf 1 december 2018 in meer gevallen outplacement moeten aanbieden
10/12/2018

De werkgever moet aan werknemers die niet meer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt enkel outplacement aanbieden als zij het vragen. Deze groep van werknemers wordt beperkt. De werkgever zal in meer gevallen spontaan outplacement moeten aanbieden.
 

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network