Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Articles


Ms. Stefanie Hardy
Mr. Ken Lioen

Alert on Tax Reform
20/11/2017

In our tax alert of 1 August 2017, we informed you that the Belgian government had announced substantial tax reforms to make Belgium more attractive for investors and summarised the main corporate tax reforms of what has come to be known as the "Summer Agreement". 

>Read more
Mr. Nicolas Tancredi

Les nouveaux montants d’ATN pour les outils ICT sont publiés !
20/11/2017

L’arrêté royal du 13 novembre 2017 modifie les montants forfaitaires représentant l’avantage imposable pour la mise à disposition gratuite d’outils ICT par un employeur (à savoir PC, tablette, GSM/Smartphone, connexion internet, abonnement téléphonique).

>Read more
Mrs. Ester Van Oostveldt

Wat is een smartphone, pc of tablet waard?
17/11/2017

Wanneer een werkgever aan een werknemer kosteloos een pc, tablet of smartphone toekent die de werknemer ook voor privédoeleinden mag gebruiken, maakt dit voor de werknemer een voordeel in natura uit waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. De vraag die dan rijst, is hoe een dergelijk voordeel geraamd moet worden.

>Read more
Een ambiguïteit in de GDPR: Bent u vanaf 25 mei 2018 ook/nog een “verwerker” van persoonsgegevens?

Een ambiguïteit in de GDPR: Bent u vanaf 25 mei 2018 ook/nog een “verwerker” van persoonsgegevens?
17/11/2017

Vanaf 25 mei 2018 verbindt de General Data Protection Regulation (“GDPR”) diverse nieuwe verplichtingen aan de verwerking van persoonsgegevens. Vele van die verplichtingen worden  verbonden aan de hoedanigheid van “verwerker”. De hoedanigheid van verwerker lijkt in de GDPR – in vergelijking met de huidige wetgeving – (mogelijks) een alternatieve invulling te verkrijgen. Bent u als zijnde ambtenaar (bv. gemeente- of OCMW-secretaris), werknemer, feitelijke vereniging … vanaf 25 mei 2018 ook/nog een verwerker?

>Read more
Mrs. Aurore Guérit

Force probante des auditions dans le cadre d’un contrôle social
17/11/2017

Dans un arrêt du 9 mars 2017, la Cour du travail de Mons analyse la problématique de la force probante des auditions réalisées par les services d’inspection sociale suite à un contrôle.

>Read more
Mr. Pierre Degouis

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 5 septembre 2017 (Barbulescu): Oui, un employeur peut surveiller les communications électroniques de ses travailleurs (mais pas n’importe comment !)
17/11/2017

Le 5 septembre dernier, la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu un arrêt dans une matière concernant bons nombres de travailleurs et d’employeurs : la surveillance des communications électroniques émises sur le lieu de travail.

>Read more
Mr. Jan Hofkens

Is het A1 formulier dan toch niet onaantastbaar?
16/11/2017

Het A1 formulier (voorheen E101 formulier) bevestigt welk nationaal sociale zekerheidsrecht van toepassing is in Europese grensoverschrijdende tewerkstellingssituaties. In de zaak Altun e.a. is de advocaat-generaal van oordeel dat de nationale rechter dit formulier buiten toepassing kan laten in geval van fraude. ?

>Read more
 Norman Neyrinck

La traduction d’une marque est-elle protégée ?
16/11/2017

Une marque déposée protège-t-elle aussi sa traduction ?

Une marque déposée pour un mot permet-elle également de bénéficier d’une protection pour la traduction de cette marque dans une autre langue ?

>Read more
Mr. Andries Hofkens

DPO aanstellen of niet?
15/11/2017

Hoewel de figuur van de DPO in bepaalde EU Lidstaten reeds bestond, voert de GDPR thans voor het ganse EU-grondgebied een verplichting in voor bepaalde organisaties om er een aan te stellen. De verplichting geldt voor overheden, maar ook voor organisaties die aan monitoring doen of die bijzondere gegevens verwerken. Er bestaat – tot op vandaag – nog steeds verwarring over de toepassing van de voorwaarden. We lichten het daarom graag even toe.

>Read more
Public employers: the principle of a preliminary hearing now part of the legislation on employment agreements

Public employers: the principle of a preliminary hearing now part of the legislation on employment agreements
14/11/2017

Since the Constitutional Court's decision of 6 July 2017, the Employment Agreements Act of 3 July 1978 must be interpreted as requiring a public authority to hear an employee prior to his/her dismissal. This judgment, which puts into question the judgment of the Court of Cassation of 12 October 2015, adds a principle of good administration into the legislation on employment agreements.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network