Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!


Mr. Willy Van Eeckhoutte

Afzien van de schorsing van de opzeggingstermijn
28/04/2017

Het komt wel meer voor dat werkgever en werknemer overeenkomen dat de oorzaken van schorsing van de arbeidsovereenkomst die op grond van de wet de opzeggingstermijn zouden moeten verlengen, dat niet zullen doen. Vraag is of dergelijke overeenkomst geldig is en of dus niet het risico bestaat dat de werknemer later op zijn instemming terugkomt en een aanvullende opzeggingsvergoeding gaat vorderen wegens een te korte opzeggingstermijn.

>Read more
Mr. Pierre Van Achter

Loonnorm – Impact van de nieuwigheden op uw bedrijf?
28/04/2017

Ter herinnering, om het concurrentievermogen van Belgische ondernemingen te vrijwaren, verbiedt de wet tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, onder sommige grenzen, aan de volledige privésector (alsook op bepaalde publieke ondernemingen) door CAO of individuele overeenkomst om een overschrijding van de vastgelegde marge voor de loonkostontwikkeling te bepalen.

>Read more
Mrs. Anne Catteau
Mrs. Sandra Lodewijckx
Mr. Hugo Keulers

Abrogation de l’article 20 de la Loi sur les Assurances qui contient une limitation quant au type d’actif sous-jacent en assurance-vie branche 23.
27/04/2017

La loi du 18 avril 2017 portant des dispositions diverses en matière d’économie modifie certaines dispositions du Code de droit économique et de certaines autres législations de nature économique, parmi lesquelles la loi du 2 août 2002 sur la surveillance du service financier, et la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Les adaptations à la loi du 2 août 2002 ont pour but de transposer certaines dispositions du Règlement PRIIPS en droit belge (e.a. adaptation des compétences en matière de sanction du régulateur, la FSMA, et ce conformément à certaines exigences du Règlement PRIIPS).

>Read more
Mr. Yves Van Couter

GDPR - Cross-border data transfers
26/04/2017

This update aims to provide you with a practical overview of the most relevant changes resulting from the General Data Protection Regulation (GDPR), applicable as from 25 May 2018. This month’s issue discusses the transfers of personal data to ‘third countries’ and the different legal bases for such transfers.

>Read more
Mr. Dries Hommez

Stock options and management companies: new circular letter published
25/04/2017

Recently, the Belgian tax administration has published a new circular letter (Circular letter 2017/C/21 dd. 13 April 2017) in relation to the tax treatment of stock options that are granted directly to managers (physical persons) who operate through a management company. 

>Read more
Mrs. Vanessa Marquette

The new Belgian Security Act - Amended and postoned
25/04/2017

The Belgian act of 11 July 2013 with regard to security rights on movable assets (the “Security Act”) is not yet in force. Implementing regulations were expected to organize the pledges register and to correct some inaccuracies and loopholes.

>Read more
Mrs. Sophie Jacmain
Mr. Stan Brijs

On the Eve of a New Insolvency Code
24/04/2017

A bill containing an entirely new Insolvency Code was presented to the House of Representatives on 20 April 2017. The need for a robust insolvency framework has received substantial attention due to the ongoing economic and financial crisis. Many European countries have recently modernised their insolvency legislation or are in the process of doing so. 

>Read more
Mrs. Emma Holleman

Bezint eer ge begint? Voortaan ook rechtsplegingsvergoeding bij Raad voor Vergunningsbetwistingen
24/04/2017

Op 24 april 2017 treedt het wijzigingsdecreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuurscolleges betreft, en het bijhorende uitvoeringsbesluit, in werking.

>Read more
De wet tot wijziging van de wet rechtsbescherming is gepubliceerd

De wet tot wijziging van de wet rechtsbescherming is gepubliceerd
24/04/2017

De wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 maart.

>Read more
Mrs. Ann Taghon

Ook in 2017 en 2018 blijft landingsbaan met onderbrekingsuitkeringen mogelijk vanaf 55 jaar
22/04/2017

Ook in 2017 en 2018 kunnen bepaalde werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen in het kader van het tijdskrediet einde loopbaan, de zogenaamde landingsbanen, aanspraak maken op onderbrekingsuitkeringen vanaf de leeftijd van 55 jaar. Dat is een afwijking op de algemene regel volgens dewelke de werknemers in een landingsbaan maar recht hebben op de onderbrekingsuitkeringen als ze 60 jaar zijn op de datum van de aanvang van het tijdskrediet einde loopbaan.

>Read more

LexGO Network