Articles Coronavirus


Mr. Wouter Neven

COVID-19: Vlaamse Regering sluit akkoord inzake handelshuur
03/06/2020

Ten gevolge van de COVID-19 crisis ondervinden heel wat ondernemers problemen met het betalen van de huurgelden;

 

>Read more
COVID-19 – IP Offices take measures to face the pandemic – Update 2 June

COVID-19 – IP Offices take measures to face the pandemic – Update 2 June
03/06/2020

Update 2 June 2020  |  The COVID-19 pandemic is progressing worldwide. In an effort to control its expansion, public authorities have taken restrictive measures that impact both people and companies on their territory.

>Read more
À Bruxelles et en Wallonie, une tolerance administrative en droits de succession pour les délais de déclaration et de paiement

À Bruxelles et en Wallonie, une tolerance administrative en droits de succession pour les délais de déclaration et de paiement
02/06/2020

Une tolérance administrative au niveau du délai initial de 4 mois à partir du décès a été introduite pour le dépôt de la déclaration de succession en Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne. Cela va plus loin que la tolérance flamande (voir II), dans le sens où la tolérance concerne à la fois le délai de déclaration initial et le délai de paiement. Il faut pourtant mentionner que les délais légaux pour la déclaration sont restés inchangés.

>Read more
Mag u uw werknemer ondervragen over zijn gezondheidstoestand en zijn identiteit bekend maken als hij besmet is?

Mag u uw werknemer ondervragen over zijn gezondheidstoestand en zijn identiteit bekend maken als hij besmet is?
02/06/2020

Om besmettingen in uw onderneming te voorkomen, wil u uw werknemersvragen of ze besmet zijn en in voorkomend geval uw andere werknemers hiervan verwittigen. Mag u dit doen?

>Read more
IP Rights, Collaborative Projects and the COVID-19 Pandemic: A Socially Responsible Approach Should Not Impair Sound Business Judgment

IP Rights, Collaborative Projects and the COVID-19 Pandemic: A Socially Responsible Approach Should Not Impair Sound Business Judgment
29/05/2020

The COVID-19 pandemic has not only been a catalyst for innovation, it has also changed the way innovation occurs. Reference can be made to the multiple collective efforts to research and produce vaccines, develop diagnostics devices, protective materials, etc

>Read more
UPDATE – Do employees still benefit from death coverage or an accrual of pension rights when temporarily unemployed due to Covid-19?

UPDATE – Do employees still benefit from death coverage or an accrual of pension rights when temporarily unemployed due to Covid-19?
29/05/2020

What is the impact of Covid-19 on the accrual of occupational pension rights and on death coverage? The Law of 7 May 2020 obliges employers to review and adapt their strategy accordingly and communicate to employees their continued entitlement (or not) to those benefits.

>Read more
Covid-maatregelen: tijdelijke carry-back en wederopbouwreserve

Covid-maatregelen: tijdelijke carry-back en wederopbouwreserve
28/05/2020

Met een voorontwerp van wet wenst de regering in het licht van de covid-19 pandemie bijkomende fiscale ondersteuning te bieden met het oog op het vrijwaren van de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van vennootschappen (en ondernemers-natuurlijke personen). Samengevat, zullen vennootschappen (en ondernemers-natuurlijke personen) met een eerste maatregel de verliezen, geleden in 2020 kunnen aanrekenen op hun vroegere winsten over 2019 (vandaar de term “carry-back”) en zullen zij desgevallend recht hebben op de terugbetaling van hun voorafbetalingen over 2019. Met een tweede maatregel wordt aan ondernemingen de mogelijkheid gegeven om hun eigen vermogen op een fiscaal vriendelijke manier te herstellen.

>Read more
Update COVID-19 and cross-border employment: Belgium and Luxembourg agree on home working

Update COVID-19 and cross-border employment: Belgium and Luxembourg agree on home working
28/05/2020

Belgium has recently concluded mutual agreements with the Netherlands, Germany and France regarding a “force majeure” approach for cross-border workers. An agreement with Luxembourg was still missing. However, the Belgian government has now published the Belgian-Luxembourg agreement recognising the ‘force majeure’ character of the COVID-19 health crisis and introducing a general tolerance with respect to the home working days spent by cross-border workers, solely due to the COVID-19 measures taken by the Belgian or Luxembourg government.

>Read more
COVID-19: The Latest HR Developments in Belgium

COVID-19: The Latest HR Developments in Belgium
28/05/2020

COVID-19 continues to dominate the HR news. Recently, the Belgian government introduced some legislative changes, both to address an existing discrepancy and to respond to some developing needs of employers and employees. In particular, there are three new rules which may be of interest to companies with employees in Belgium.

>Read more
COVID-19 – IP Offices take measures to face the pandemic – Update 26 May

COVID-19 – IP Offices take measures to face the pandemic – Update 26 May
28/05/2020

Update 26 May 2020  |  The COVID-19 pandemic is progressing worldwide. In an effort to control its expansion, public authorities have taken restrictive measures that impact both people and companies on their territory. In this context, IP Offices have adopted decisions 

>Read more

LexGO Network