Articles Coronavirus


Mr. Wouter Neven

Nieuw belastingvoordeel in geval van kwijtschelding van huur aan een onderneming die gedwongen is te sluiten tijdens de coronaperiode
08/05/2021

Eigenaars die een of meerdere huurgelden voor de maanden maart, april of mei 2021 geheel of gedeeltelijk kwijtschelden ten gunste van ondernemingen die verplicht hun activiteit moeten stopzetten wegens de coronamaatregelen, kunnen aanspraak maken op een nieuw belastingvoordeel;

>Read more
Verplichte vaccinatie op de werkvloer: vandaag gewogen en te licht bevonden

Verplichte vaccinatie op de werkvloer: vandaag gewogen en te licht bevonden
22/04/2021

Als algemeen principe geldt dat elke burger de vrije keuze heeft om zich al dan niet te laten vaccineren. In België wordt voor de gehele bevolking op vandaag slechts één vaccinatie verplicht, namelijk het vaccin tegen polio. Hoe zit dat nu in de arbeidsrelatie?

>Read more
Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen
16/04/2021

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen voor bepaalde sectoren.

>Read more
Coronavirus: verplichte registratie van niet-telewerkers

Coronavirus: verplichte registratie van niet-telewerkers
30/03/2021

Vanaf april wordt de controle op het verplichte telewerk verscherpt. De werkgevers moeten gedurende 3 maanden maandelijks mededelen hoeveel werknemers er in de onderneming zijn

>Read more
Mr. Philippe  De Wulf
Mrs. Esther Soetens

New monthly online 'Covid telework' registration obligation for employers starting from April 2021
29/03/2021

For a number of months now, teleworking has been compulsory, except for when either the employee’s role or the continuity of business operations does not allow for it.

>Read more
Mr. Kris De Schutter
Ms. Anke Istace

New registration tool for employers whose employees cannot work from home
29/03/2021

On 24 March 2021, the Belgian government introduced a registration tool for employers to indicate how many employees will work at the company premises, despite the work from home obligation imposed by the government

>Read more
Mr. Alexander Vandenbergen
Mr. Jan Hofkens

Telethuiswerk: maandelijkse registratieplicht voor werkgevers vanaf 1 april 2021
29/03/2021

Om het verplichte telethuiswerk beter te kunnen controleren, is een maandelijkse registratieplicht voor werkgevers ingevoerd. 

>Read more
Mrs. Sylvie Lacombe
Ms. Jessica Frébutte

COVID-19 – Prolongation télétravail obligatoire & Nouvelle obligation d’enregistrement
29/03/2021

Suite au Comité de concertation du 24 mars dernier, un arrêté ministériel a été publié au Moniteur belge ce vendredi 26 mars afin d’intégrer à notre législation les nouvelles mesures qui ont été décidées 

>Read more
Mrs. Marga Caproni

New online registration tool requires employers to register employees who can’t work from home
28/03/2021

>Read more
Terbeschikkingstelling overheidspersoneel aan vaccinatiecentra - wat met de BTW?

Terbeschikkingstelling overheidspersoneel aan vaccinatiecentra - wat met de BTW?
08/03/2021

In februari werden in het hele land vaccinatiecentra opgericht in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. In de praktijk stellen veel lokale besturen leden van hun eigen personeel ter beschikking van die vaccinatiecentra. Tot voor kort was het onduidelijk welke gevolgen dit had op het vlak van de btw. Daar komt nu verandering in met de Circulaire 2021/C/17 dd. 25.02.2021 betreffende de terbeschikkingstelling van personeel door bepaalde publiekrechtelijke lichamen om vaccinatiecentra van het nodige personeel te voorzien.

>Read more

LexGO Network