19/11/18

Brusselse brandveiligheid: actualisatie van de vrijstellingen

  • Voor het bekomen van een stedenbouwkundige- of bouwvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vereist het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (BWRO) in principe een voorafgaand advies van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH), een a posterioricontrolebezoek en het afleveren van een gelijkvormigheidsattest;
  • Indien echter een project geen invloed heeft op de brandveiligheid, wordt de aanvrager vrijgesteld van deze verplichtingen. Het BWRO geeft de Regering de mogelijkheid om een lijst van vrijstellingen vast te stellen;
  • Dergelijke lijst werd vastgesteld door een besluit van 10 juni 2004;
  • De Brusselse regering werkt deze vrijstellingen bij, daar de praktijk een aantal problematische situaties vertoonde. Deze lijst voorzag bijvoorbeeld in een vrijstelling voor de aanleg van openbare ruimten. De praktijk toonde evenwel dat de inrichting van een openbare ruimte op zich geen invloed heeft op de brandveiligheid, maar bijvoorbeeld wel een invloed kan hebben op de toegankelijkheid voor de hulpvoertuigen;
  • Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 oktober 2018 (BS 29 oktober 2018) actualiseert aldus deze lijst van vrijstellingen. Het inrichten van wegen en openbare ruimte blijft vrijgesteld, maar het nieuwe besluit voegt hieraan een aantal uitzonderingen toe. Onder andere voor de weginrichtingen die het verkeer en de toegankelijkheid voor gebouwen wijzigen, is wel een advies van de DBDMH, een controlebezoek en een gelijkvormigheidsattest nodig;
  • Ook werken aan eengezinswoningen op een binnenterrein hebben in principe geen invloed op de brandveiligheid; niettemin toonde de praktijk dat de toegang van het binnenterrein door hulpvoertuigen in dergelijk geval complex kon zijn. Het besluit van 18 oktober 2018 voorziet bijgevolg slechts in een vrijstelling voor de werken aan eengezinswoningen die wel degelijk toegankelijk zijn voor hulpvoertuigen;
  • Deze nieuwe lijst geldt voor aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2019.
  •  
dotted_texture