10/07/18

Data leidt onze Rode Duivels straks (mede) naar de Wereldtitel! Kan/mag dat wel?

 Nog 2 minuten te gaan, 0 – 0 is de tussenstand: Hazard snijdt naar binnen, met een flits voorbij Pogba, Varane moet er ook aan geloven én … hij schiet hem binneeuuh… België naar de finale !!! Voormelde kan straks maar zo-even waar zijn, tenminste als Eden goed heeft opgelet bij de tactische bespreking van onze bondscoach. In de media vernamen wij immers dat onze Rode Duivels beroep deden op een databureau, dat bepaalde teams/spelers reeds weken in de gaten houdt.  Maar kan/mag dat wel overeenkomstig de befaamde General Data Protection Regulation (“GDPR”) ? 

Een grote misvatting is dat de GDPR verbiedt om persoonsgegevens (bv. de naam van speler X, (in combinatie met-) zijn locatiegegevens en/of zijn eventuele medische gegevens-) te verwerken, niets is minder waar. De GDPR legt louter een aantal verplichtingen-/principes op die in rekening moeten worden genomen, onder meer:

- de principes uit artikel 5 GDPR dienen gerespecteerd te worden, onder meer:

  • het transparantie-/informatiebeginsel: het databureau heeft ongetwijfeld een goede privacyverklaring, waarin zij informeert omtrent haar verwerking van persoonsgegevens;
  • de opslagbeperking: het databureau en onze Rode Duivels zullen de persoonsgegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk, tenzij daarvoor een (wettelijke-) uitzondering bestaat;
  • de minimale gegevensverwerking: het databureau en onze Rode Duivels zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk (bv. niet de geboortedatum, maar enkel 30 + of niet);
  • ….

- er moet sprake zijn van één van de rechtmatige grondslagen uit artikel 6 GDPR. Mogelijks kan het databureau beargumenteren dat zij handelt in het kader van haar gerechtvaardigd belang (i.c. de vrijheid van ondernemen, als databureau);

 - het respecteren van de rechten van betrokkenen, bijvoorbeeld het verlenen van inzage aan speler X (inclusief een kosteloze kopie-) van al zijn verwerkte persoonsgegevens;

 - enz. – zelfs wij, GDPR-freaks, zijn ons er van bewust dat u enkele uren voor DE match niet gebaat bent bij een theoretische waslijst aan GDPR-verplichtingen.

Wel willen wij onze aangename vaststelling benadrukken: zelfs onze Rode Duivels beseffen de enorme meerwaarde van data én schoppen het er straks (hopelijk) zelfs mee tot in de finale van de Wereldbeker! Laat dat ook de ogen openen voor vele besturen/ondernemingen, die over een gigantische verzameling aan data (kunnen) beschikken, maar vooralsnog té weinig lijken te focussen op de eventuele meerwaarde ervan, bijvoorbeeld: in enkele (gesubsidieerde-) Smart Cities, krijgt de veiligheid een boost via slimme camera’s-/sensoren, krijgt het verkeer een boost via slimme verkeerslichten, krijgt de vuilnisverwerking een boost via slimme vuilnisbakken, …

Let wel, het gebruik van data kan niet ongebreideld. Naast de GDPR, kunnen er zich diverse rechtsvragen stellen: de camerawet, regelgeving inzake intellectuele eigendom, burgerrechtelijke aansprakelijkheid, openbaarheid van bestuur, eerlijke mededinging ...

GD&A Advocaten kan uw ideale partner zijn om op een (juridisch-) correcte wijze de meerwaarde van (uw-) data te benutten. Voor meer informatie-/inlichtingen, aarzel niet om één van onderstaande advocaten/DPO’s (geheel vrijblijvend-) te contacteren. 


Auteurs:

Willem Mariën
Advocaat
t 015/40 49 40 of willem.marien@gdena-advocaten.be

Wouter Rubens
Advocaat
t 015/40 49 40 of wouter.rubens@gdena-advocaten.be

Bert De Keyser
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of bert.dekeyser@gdena-advocaten.be

dotted_texture