04/12/15

Sociale verkiezingen hoeven geen zwaard van Damocles te zijn

BDO ervaart dat een tijdige invulling een positief sociaal klimaat creëert en vertrouwen opwekt bij de werknemers

Op enkele dagen van de eerste deadline inzake de organisatie van de sociale verkiezingen roept BDO op om tijdig de eerste wettelijke formaliteiten te vervullen. Het gaat er niet alleen om in regel te zijn met deze wettelijke voorschriften en zo mogelijke boetes te vermijden. Het correct opstarten van de sociale verkiezingen schept een positief sociaal klimaat en werkt stimulerend op de werkvloer, zo luidt het.


Verplichting sociale verkiezingen

Tussen 9 en 22 mei 2016 vinden opnieuw sociale verkiezingen plaats. Voor de betrokken ondernemingen (een minimum van 50 of 100 werknemers tewerkstellen in 2015) impliceert dit dat een eerste deadline met rasse schreden nadert. Ze moeten immers tussen 11 en 24 december 2015 een eerste schriftelijke mededeling doen aan ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming van het werk of, bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging. FOD WASO (Werk, Arbeid en Sociaal Overleg) heeft in november een vernieuwde versie van de webapplicatie ter beschikking gesteld van de ondernemingen om de formaliteiten te vereenvoudigen. Alhoewel niet verplicht, maken vele ondernemingen gebruik van deze mogelijkheid, maar blijft het alles bij elkaar toch nog een zeer formalistische en administratief complexe procedure.


Vele ondernemingen stellen zich terughoudend op

“ De procedure blijft zeer formalistisch en complex, we merken dat sommige ondernemingen een terughoudendheid vertonen om eraan te beginnen, anderen stellen het vaak uit. Dit is begrijpelijk want het is een delicate materie” aldus Ria Matthijssens, partner legal services bij BDO die kan terugblikken op een jarenlange ervaring in het arbeidsrecht. BDO pleit echter voor een tijdige opstart van de procedure: “een proactieve houding creëert vertrouwen en dit is bevorderlijk voor een positief sociaal klimaat”.


Boete versus gunstig sociaal klimaat

Doch alvorens de formaliteiten een struikelblok kunnen zijn, leiden de gehanteerde definities ertoe dat sommige ondernemingen niet met zekerheid kunnen uitmaken of zij al dan niet verplicht zijn sociale verkiezingen te houden. Wat verstaat de wetgever onder een ‘onderneming’, hoe bepaal je een ‘technische eenheid’, welke personeelsleden komen in aanmerking en wat als men interim krachten tewerkstelt? Talrijke niet zo evidente vragen waarop de onderneming best professioneel advies inwint, aldus Natalie Bastiaens, BDO senior adviseur Legal en expert sociale verkiezingen. Ze vervolgt: “de boetes voor een overtreding worden dan wel zelden toegepast, het vaststellen van de inbreuk ontslaat de onderneming niet om vooralsnog de vereiste procedure op te starten, er is dus geen ‘win situatie’ voor de onderneming want ze neemt een valse start. Daarentegen ervaren wij dat een tijdige en correcte opstart een goed gevoel oproept bij de werknemers en de onderneming toelaat op goede voet te starten met de vakbonden. Een recente studie* toonde aan dat gemotiveerde medewerkers die zich ‘empowered’ voelen beter presteren en dat dit een positieve invloed heeft op de resultaten van de ondernemingen, en daar draait het uiteindelijk toch om?

________________________
*Aon: trends in Global Employee Engagement

dotted_texture