08/02/19

BDL&T uit de startblokken

Op 1 januari 2019 schoot BDL&TAdvocaten uit de startblokken, een veelbelovend nieuw advocatenkantoor gelegen in Gent. 

BDL&T, of voluit Bienstman-Decloedt, Lippens & Temmerman, is het resultaat van een weloverwogen fusie tussen twee Gentse advocatenpraktijken, m.n. deze van Bienstman-Decloedt Advocaten met een nieuwe vennoot, Astrid Lippens, en de advocatenpraktijk van Jan Temmerman en zijn team, voordien deel uitmakend van Temmerman & Bouckaert Advocaten.

Via deze schaalvergroting wil het nieuwe kantoor tegemoetkomen aan een groeiende vraag naar kwalitatieve, persoonsgebonden en prijsbewuste dienstverlening binnen een sterk evoluerend juridisch landschap. Het verenigen van kennis en jarenlange ervaring staan daarbij garant voor groei en continuïteit.

BDL&verenigt advocatenpraktijken die zich van in den beginne hebben gericht op binnen- en buitenlandse ondernemingen. Bovenop de focus op vastgoed- en vennootschapsrecht en het bredere handels-, contracten- en procedurerecht willen we nu ook nog meer gaan inzetten op het omgevings-, milieu- en administratief recht, met inbegrip van openbare aanbesteding.

Met de komst van Jan Temmerman verwelkomt BDL&daarenboven een erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Het kantoor wenst aldus in te spelen op de groeiende nood aan buitengerechtelijke conflictbeheersing, ondersteund door vernieuwende wetgeving en snel evoluerende bewustwordingsprocessen op verschillende niveaus.

BDL&verenigt meer dan 20 advocaten, gedragen door vier vennoten. Met z’n allen en een team van administratieve medewerksters, staan we ervoor garant de opgebouwde handelsmerken en dito reputaties in alle opzichten te respecteren, in een blijvende nauwe betrokkenheid met de cliënten.
 

dotted_texture