GD&A AdvocatenAddress:
Antwerpsesteenweg 16-18
2800 Mechelen
Belgium
URL: http://www.gdena-advocaten.be


Practices details :Contact

No Contact

No open vacancies

Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen voor 2022-2023
15/11/2021

Op 11 november 2021 werden de drempelbedragen voor 2022-2023 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2022 en zijn vastgesteld voor een periode van twee jaar. De bedragen gelden aldus tot en met 31 december 2023.

Read more

GD&A Advocaten en LANTIS bouwen de volgende jaren samen aan (Oosterweel-)verbinding.
15/10/2020

Begin 2020 plaatste Lantis (het vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) een wedstrijd in de markt houdende de aanstelling van advocatenkantoren voor een raamovereenkomst van juridische dienstverlening (verdediging in rechte en advisering) met een looptijd van 4 jaar. GD&A Advocaten is het enige advocatenkantoor dat werd weerhouden als partner voor al de (negen) uitgeschreven percelen.

Read more

Overheidsopdrachten - Het belang van een volwaardige raming van de waarde van de opdracht
09/06/2022

Het opmaken van een actuele raming van de waarde van de opdracht is een cruciale voorafgaande stap bij het opstarten van een plaatsingsprocedure. De raming vormt een decisief feitelijk element voor de plaatsingsprocedure nu ze onder meer het juridisch statuut van de opdracht bepaalt en daarmee de diverse kenmerken van de fasering van de te volgen plaatsingsprocedure vastlegt. Bovendien kan de raming beslissend zijn voor het specifieke rechtsbeschermingsmechanisme dat op de opdracht van toepassing zal zijn.

>Read more

De eigen besteksbepalingen, de “handboeien” in de overheidsopdrachtenwereld?
09/05/2022

Indien de opdrachtdocumenten in het kader van een raamovereenkomst bepalen dat, wanneer de eerste begunstigde niet in staat is om de (deel)opdracht uit te voeren, de aanbestedende overheid een beroep kan doen op de tweede begunstigde, dan dient deze tweede begunstigde eveneens aangeduid te worden in de gunningsbeslissing. Een bespreking van het arrest van de (Franstalige Kamer van de) Raad van State van 19 januari 2022, nr. 252.690.

>Read more

Btw-attest voor renovatie- en herstellingswerken aan privéwoningen verdwijnt
13/01/2022

De wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake btw voorziet dat een vermelding op de factuur voor renovatie- en herstellingswerken het btw-attest van de klant vervangt. Deze nieuwe werkwijze is ook van toepassing op gemeenten en OCMW’s die werken aan oudere woningen laten uitvoeren. 

>Read more

Groen licht voor het Decreet Gemeentewegen! Grondwettelijk Hof spreekt vertrouwen uit in gemeentelijke wegbeheerders
18/10/2021

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network