Jurist verkeer en verkeersveiligheid
27/06/2022

Region: Brussels
Function: In-House
Environment: Public sector
Legal subjects: Administrative law and public procurement, Transport law
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: 1626690

De Vlaamse overheid zet via verschillende maatregelen in op meer veiligheid in het verkeer. Nieuwe vervoerswijzen (speedpedelec, elektrische fiets/step, cargobikes,…), nieuwe concepten (fietssnelwegen, fietsstraten, fietszones ...), nieuwe vervoersontwikkelingen (combimobiliteit, deelsystemen …), innovatieve (voertuig)technologieën (rijtaakondersteunende systemen, zelfrijdende voertuigen, ….): de verkeersveiligheidscontext evolueert snel en dit creëert zowel nieuwe uitdagingen als opportuniteiten. De juristen van het team Wegen en Verkeer van de cluster Juridische Zaken zijn in dit verband nauw betrokken bij verschillende vraagstellingen en projecten. 

Expand All
Close All


De Vlaamse overheid zet via verschillende maatregelen in op meer veiligheid in het verkeer. Nieuwe vervoerswijzen (speedpedelec, elektrische fiets/step, cargobikes,…), nieuwe concepten (fietssnelwegen, fietsstraten, fietszones ...), nieuwe vervoersontwikkelingen (combimobiliteit, deelsystemen …), innovatieve (voertuig)technologieën (rijtaakondersteunende systemen, zelfrijdende voertuigen, ….): de verkeersveiligheidscontext evolueert snel en dit creëert zowel nieuwe uitdagingen als opportuniteiten. De juristen van het team Wegen en Verkeer van de cluster Juridische Zaken zijn in dit verband nauw betrokken bij verschillende vraagstellingen en projecten. 

Samen met de andere juristen van het team adviseer je diverse klanten (inz. de afdelingen Toegepast Mobiliteitsbeleid en Beleid van het departement MOW, het agentschap Wegen en Verkeer en het kabinet van de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken) over uiteenlopende juridische kwesties zoals: - de toepassing en handhaving van de Wegcode - de organisatie en uitvoering van de rijopleiding en -examens - de organisatie en uitvoering van technische controle van voertuigen - de bevoegdheidsproblematiek in het kader van de omzetting van Europese richtlijnen of standpuntbepalingen door de Vlaamse Regering over ontwerpen van federale verkeerswetgeving - …

Samen met onze interne klanten en verschillende externe partners zet het team daarnaast sterk in op een duidelijk en geüpdatet wettelijk kader voor zowel weggebruikers als wegbeheerders. Parallel aan de besprekingen met de federale overheid over een volledige herziening van de Wegcode, bereiden ze een Vlaams Verkeersreglement voor. Ze werken tevens mee aan een nieuw wettelijk kader voor een herkenbare en vlot leesbare weginrichting, via duidelijke en consistente plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens.

Ook op het vlak van de rijopleiding en de vakbekwaamheid van bestuurders staan belangrijke regelgevende initiatieven op hun planning. Bijzondere aandacht van het team gaat naar een aantal actiepunten op het vlak van de verkeershandhaving (snelheid, technische eisen zoals emissies of massa’s, ladingzekering, …), het sluitstuk van het verkeersveiligheidsbeleid. Je werkt hierbij nauw samen met collega’s (zowel binnen als buiten de eigen afdeling, zowel juristen als Selectiereglement – jurist verkeer en verkeersveiligheid – req6776 Pagina 3 van 8 beleidsmedewerkers, technici e.a.) en partners (advocaten, experten, andere overheden, politiediensten, sectorfederaties, …) en vertegenwoordigt de cluster Juridische Zaken in projectteams, werkgroepen e.d.

Tijdens het uitvoeren van je taken kom je vanzelfsprekend ook in aanraking met andere materies en rechtstakken (o.a. grondwettelijk en administratief recht). Ook minder voor de hand liggende rechtsproblemen kunnen sporadisch je pad kruisen (bv. domeingoederenrecht). Spreekt dit boeiende en gevarieerde takenpakket je aan, speel je als jurist graag in op actuele politieke of maatschappelijke issues in de sector Verkeer en Verkeersveiligheid en zet je graag samen met ons mee je schouders onder deze uitdagingen, dan ben je hier zeker aan het juiste adres!

  • Je hebt een diploma van licentiaat of master in de Rechten behaald, na een initiële opleiding (kandidaat of bachelor) in de rechten.
  • Je hebt bij voorkeur reeds enkele jaren relevante beroepservaring. 
  • Je bent voldoende vertrouwd met de verkeersreglementering en beschikt over een basiskennis van het bestuursrecht in het algemeen.
  • Je hebt een uitgesproken interesse voor of affiniteit met verkeer, verkeersveiligheid en mobiliteit.
  • Je bent bereid om je in te werken in een breed pakket van juridische ondersteuning op het vlak van verkeer en verkeersveiligheid, en om je regelmatig bij te scholen in deze materie.
  • Je combineert een hoge reactiesnelheid met juridische precisie. Verschillende dossiers vereisen een snelle afhandeling.
  • Je kan out-of-the-box denken en je bent in staat een praktische of pragmatische oplossing uit te werken binnen de grenzen van het wettelijk kader
  • Je houdt van juridische uitdagingen; juridisch bandwerk is niet aan jou besteed

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode met individueel opleidingsprogramma.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: wij bieden 35 dagen vakantie per jaar (vrij op te nemen in overleg met de dienst) tussen Kerst en Nieuwjaar ben je vrij (ter compensatie van de feestdagen die in het weekend vallen) 

Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111. Je aanvangssalaris is minimaal 3.468,87 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden.

Interested?

Voor meer informatie over deze opportuniteit kunt u contact opnemen met Zehra Turgut op 0498/ 072827 of via de link op de website.

Vacature Legal Manager (sociaal recht) - Antwerpen - vind alle vacatures voor bedrijfsjuristen, legal consultants, legal interim managers, fiscalisten en advocaten op www.lexgo.be - de website voor jobs in tax en legal in België en Luxemburg!

See all jobs from USG Professionals

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Administrative law and public procurement , Transport law

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Data Protection Manager

Data Protection Manager

Read more
Notarieel medewerker

Notarieel medewerker

Read more
KMO Redacteur - Adviseur -...

KMO Redacteur - Adviseur - Leuven

Read more
Junior Legal Counsel - Kallo

Junior Legal Counsel - Kallo

Read more
A Tax Transformation...

A Tax Transformation Consultant

Read more
Associate Corporate Law and...

Associate Corporate Law and M&A - Brussel

Read more
Legal Counsel in...

Legal Counsel in Insurance/Liability - Brussels & Remote

Read more
Advocaat Vastgoedrecht -...

Advocaat Vastgoedrecht - Crivits & Persyn - Brugge

Read more
Regulatory Affairs Manager...

Regulatory Affairs Manager - Luik of Leuven en telewerk

Read more
Commercial Legal Counsel

Commercial Legal Counsel

Read more

LexGO Network