Legal Counsel Rail Regulatory
27/05/2020

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Company
Legal subjects: European Law, Public , Commercial
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: Job ID 1639512-Lexgo

De dienst Legal Affairs behandelt alle juridische vragen en problemen waarmee NMBS geconfronteerd wordt of kan worden in het kader van haar activiteiten en strategische keuzes. Ze werkt hiervoor nauw samen met de operationele directies en de andere stafdiensten. Er is nu een vacature voor een Legal Counsel Rail Regulatory.

Expand All
Close All


NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

De dienst Legal Affairs behandelt alle juridische vragen en problemen waarmee NMBS geconfronteerd wordt of kan worden in het kader van haar activiteiten en strategische keuzes. Ze werkt hiervoor nauw samen met de operationele directies en de andere stafdiensten. De dienst Legal Affairs is ondergebracht bij de stafdienst Strategy, Legal & IT.

Als Legal Counsel Rail Regulatory heb je de volgende verantwoordelijkheden:

Voorbereiding, opvolging en analyse van relevante spoorgerelateerde regelgeving (m.i.v. beheerscontract, relatie infrastructuurbeheerder, passagiersrechten, exploitatieveiligheid, interoperabiliteit, e.d.m.);

Uitwerking van initiatieven om mee de strategie te bepalen en de belangen van NMBS te behartigen en te optimaliseren, o.m. in het licht van de nakende liberalisering van het binnenlands reizigersvervoer per spoor;

Belangen van NMBS mee helpen verdedigen ten aanzien van externe stakeholders (infrastructuurbeheerder, regulator, wetgevende instanties op nationaal en Europees niveau, kabinetten, FOD, …); Juridisch advies verlenen aan interne klanten, onder andere met het oog op de positionering van NMBS in een geliberaliseerde omgeving;

Nauwe ondersteuning van, samenwerking en afstemming met de diensten Corporate Strategy & Domestic Market en Public Affairs, en met de betrokken operationele directies; Mee werken aan een transversale communicatie binnenin Legal Affairs conform de interne processen, o.m. via de legal business partners;

Samen met de andere collega’s binnen Rail Regulatory, de dienst verder strategisch ontwikkelen tot een innovatieve en bevoorrechte legal business partner.

Je rapporteert rechtstreeks aan de Rail Regulatory Manager van NMBS.

 • je beschikt over een masterdiploma in de rechten;
   
 • EN je beschikt over de competenties hieronder beschreven
   

Technische competenties:

 • Je hebt in een ideale situatie 4 jaar ervaring in de juridische sector (rekening houdend met jouw ervaring als advocaat-stagiair);
 • je kan een eerste relevante juridische ervaring voorleggen in een sterk gereglementeerde business (netwerkindustrieën, publieke stakeholders, farmaceutica…);
 • Je heb een zeer goede kennis van de tweede landstaal die toelaat om leiding te geven en efficiënt te communiceren (zowel mondeling als schriftelijk) in beide landstalen + je hebt een goede kennis van het Engels.
 • je heb een goede kennis van het Belgische en Europese institutionele landschap; je hebt ervaring met contacten en onderhandelen met publieke stakeholders;
 • je hebt een heldere kijk op de maatschappelijke, politieke, economische en sociale context waarin een overheidsbedrijf als NMBS haar doelstellingen moet realiseren; een kennis van spoor gerelateerde wetgeving is een meerwaarde;

Als Legal Counsel Rail Regulatory, beschik je tevens over volgende gedragscompetenties:

 • Je erkent jezelf in de bedrijfswaarden en je bent integer en loyaal ten aanzien van de onderneming en handelt steeds ondernemingsbewust;
 • Je draagt klantgerichtheid hoog in het vaandel en streeft naar een kwaliteitsvolle en stipte dienstverlening aan de interne klant in functie van diens noden;
 • Je hebt een kritische geest, kan strategisch denken en de nodige strategische analyses en aanbevelingen formuleren, met oog voor de meetbare risico’s en gevolgen ervan, en kan deze duidelijk presenteren en verdedigen (door middel van kennis en logische argumentatie);
 • je hebt het nodige professionalisme en de diplomatische aanleg om goede contacten op te zetten, te onderhouden en onderhandelingen te voeren met de interne klanten en stakeholders van de onderneming;
 • Je bent pragmatisch en flexibel en kan omgaan met verandering en “out of the box” denken;
 • Je hebt zin voor initiatief en bent resultaatgericht.
 • Je bent een excellente teamplayer die samen met het team tot performante werkrpocessen kan komen.
 • Je kan snel juridische vraagstukken begrijpen, analyseren en een voorstel formuleren.
 • Bij NMBS draag je elke dag je steentje bij aan een duurzame economie: minder files, minder luchtvervuiling, betaalbare mobiliteit voor iedereen
   
 • Een interessante functie waarin het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheden noodzakelijk is.
   
 • Training en doorlopende ondersteuning om te helpen jouw talenten te ontwikkelen.
   
 • Een contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk salarispakket en andere voordelen

Interested?

Welke stappen doorloop je?

Schrijf je in via onze site. Als je CV en motivatiebrief aan het profiel beantwoorden, zal je telefonisch gecontacteerd worden om je taalkennis van de tweede landstaal te testen Indien je taalkennis voldoende is, zal je via mail een persoonlijkheidsvragenlijst ontvangen ter voorbereiding op het gesprek. Gesprek: tengevolge de COVID 19 situatie zal je uitgenodigd worden voor een individueel gesprek (on line of ter plaatse) waarin je competenties met betrekking tot de functie geëvalueerd worden en je motivatie voor de onderneming en de functie nagegaan wordt. Er kan eveneens gevraagd worden om een analyse te maken van een concreet geval ter voorbereiding van dit gesprek. Documenten: als je geselecteerd wordt, dien je ons enkel nog de nodige administratieve documenten te bezorgen (uittreksel uit het strafregister, enz.). Klaar voor je eerste werkdag.

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.
 

Vacature legal counsel rail regulatory bij de NMBS - vindt alle juridische vacatures voor juristen en paralegals op www.lexgo.be, de grootste site voor juridische jobs

See all jobs from De Belgische spoorwegen – Les chemins de fer Belges

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: European Law , Public , Commercial

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Adviseur fiscaliteit,...

Adviseur fiscaliteit, M&A en vastgoed

Read more
Notarieel Medewerker -...

Notarieel Medewerker - Vlaams-Brabant/Noord-Brussel

Read more
Corporate Paralegal

Corporate Paralegal

Read more
Jurist Vennootschaps- en...

Jurist Vennootschaps- en vermogensrecht

Read more
Legal Advisor - Real Estate

Legal Advisor - Real Estate

Read more
Senior Manager Customer...

Senior Manager Customer Advice - Brussels

Read more
Dossierbeheerder en...

Dossierbeheerder en administratief medewerker

Read more
Jurist of master notariaat

Jurist of master notariaat

Read more
Fiscaal jurist

Fiscaal jurist

Read more
Notarieel jurist (M/V)

Notarieel jurist (M/V)

Read more

LexGO Network