Public Procurement Officer - (m/v/x)
25/11/2021

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Public sector
Legal subjects: Administrative law and public procurement
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: Job ID 2210781 - LexGO

Leefmilieu Brussel rekruteert een Public Procurement Officer (m/v/x), niveau Master. Onbepaalde duur, voltijds. Solliciteer online uiterlijk op 08/01/2022.

Expand All
Close All


Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect - Innovatie - Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling HR en Financiën, dienst Overheidsopdrachten.

 • Je staat in voor de goede uitvoering van de overheidsopdrachten, in overeenstemming met de van kracht zijnde procedures en reglementeringen en binnen de gestelde termijnen.
 • Je stelt bestekken op, net als analyseverslagen, informatiebrieven en alle documenten die verband houden met de overheidsopdrachtenprocedure.
 • Je staat in voor de follow-up van de dossiers via de verschillende interne procedures, van bij de verzending van het dossier doorheen het goedkeuringstraject, overeenkomstig de geldende procedures en gelet op de gestelde termijnen.
 • Je let erop dat de technische beheerders de wetgeving naleven bij de verwezenlijking en uitvoering van de overheidsopdrachten waarvoor je verantwoordelijk bent en biedt hen ondersteuning bij het begrip van de wetgeving, de technieken van de overheidsopdrachten en de interne procedures.
 • Je biedt administratieve ondersteuning in de werking van de dienst, onder meer via de behandeling van de adviezen en akkoorden van de betrokken instanties.
 • Je begeleidt dagelijks de technische beheerders van Leefmilieu Brussel bij het verwoorden van hun behoeftes en biedt hen bijstand en advies bij het opmaken van de functionele specificaties van de overheidsopdrachten.
 • Je pleegt op regelmatige en gerichte basis overleg met je manager en werkt samen met de andere leden van de dienst waarvoor je, indien nodig, back-up biedt.

Diploma*: Bachelor bij voorkeur bedrijfsbeheer of juridische oriëntatie
* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.
Evaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring met overheidsopdrachten en/of in een overheidsdienst.


Kennis

 • Een kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten
 • Je beheerst Ms Office
 • Mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands is een troef
 • Kennis van de 3P-software is een troef
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.


Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Interested?

Solliciteer online uiterlijk op 08/01/2022 (cv en motivatiebrief).

Vacature Public Procurement Officer - Master (m/v/x) bij Leefmilieu Brussel. vind alle vacatures voor bedrijfsjuristen, legal consultants, legal interim managers, bedrijfsjuristen, legal consultants, fiscalisten en advocaten op www.lexgo.be - de website voor jobs in tax en legal in België en Luxemburg!


Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

See all jobs from Bruxelles Environnement / Leefmilieu Brussel

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Administrative law and public procurement

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Paralegal - Brussel

Paralegal - Brussel

Read more
Fund Legal Officer

Fund Legal Officer

Read more
Head of HR

Head of HR

Read more
Senior associate Corporate...

Senior associate Corporate M&A

Read more
Advocaten gezondheidsrecht...

Advocaten gezondheidsrecht en life sciences

Read more
Legal Counsel Litigation -...

Legal Counsel Litigation - Gent

Read more
Associate Energy Team

Associate Energy Team

Read more
Mid-Level Corporate Lawyer

Mid-Level Corporate Lawyer

Read more
Juridisch Adviseur -...

Juridisch Adviseur - specialisatie goederenrecht (m/v/x)

Read more
Advocaten - Jonge...

Advocaten - Jonge associatie - BXL

Read more

LexGO Network