Examen auditoraat en coördinatiebureau (NL-talig)

Examen auditoraat en coördinatiebureau (NL-talig)
Region: Brussels
Required experience: 3 years
Environment: Judiciary
Ref: LexGO0605
Contract: Full-time

Company description

Op de driesprong van de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, zijn de belangrijkste bevoegdheden van de Raad van State het schorsen en vernietigen van onwettige administratieve rechtshandelingen en het verlenen van adviezen op wetgevend en reglementair gebied. De Raad van State is soms ook cassatierechter. 

Het zijn de auditeurs die als magistraten in volle onafhankelijkheid als eerste de dossiers onderzoeken en aldus mee waken over de rechtsstaat.


Wil je als magistraat publiekrechtelijke dossiers onderzoeken, hierover verslag uitbrengen en advies geven tijdens een openbare terechtzitting? Denk je het recht te kunnen verbeteren door verslagen te formuleren over juridische gebreken in regelgevende ontwerpen en dit toe te lichten tijdens een zitting wetgeving? Kan je structuur brengen in de huidige stand van de wetgeving met je flair voor documentatie, coördinatie en codificatie?

Dan is het examen voor auditeur of referendaris bij de Raad van State jouw volgende uitdaging!

Er is thans nog enkele vacatures in de Nederlandstalige afdelingen van het auditoraat.

Wie?

Je hebt een diploma van master in de rechten, bent Belg en minstens 27 jaar en beschikt over drie jaar nuttige juridische beroepservaring.

Wat?

Op de driesprong van de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, zijn de belangrijkste bevoegdheden van de Raad van State het schorsen en vernietigen van onwettige administratieve rechtshandelingen en het verlenen van adviezen op wetgevend en reglementair gebied. De Raad van State is soms ook cassatierechter. Het zijn de auditeurs die als magistraten in volle onafhankelijkheid als eerste de dossiers onderzoeken en aldus mee waken over de rechtsstaat.

Waarom?

In een rechtssysteem waar de uitvoerende macht het voortouw neemt bij de uitwerking van regels, vormt de Raad van State, met zijn unieke rol van zowel waakhond als raadgever van de overheid, de juridische spil van het maatschappelijke debat. We bieden je de kans om dit debat mee vorm te geven in een intellectueel stimulerend kader, met een competitieve verloning en ruime mogelijkheden tot telewerk. Ook bestaan er buitenlandse stages, interne mobiliteit of promoties en een mooi track record van externe doorgroeimogelijkheden.

Hoe?

Neem deel aan het vergelijkend examen over bestuurs- en grondwettelijk recht waarin je zowel schriftelijk als mondeling kan excelleren. Bekijk zeker het wervingsbericht en de bijkomende informatie over de functie van auditeur bij de Raad van State en het vergelijkend examen in de volgende linken functie auditeur en vergelijkend examen.

Vragen? Schrijf je via infosessie@raadvst-consetat.be in voor de infoavond op dinsdag 18 juni 2024.

Je kan je inschrijven voor het vergelijkend examen tot uiterlijk vrijdag 28 juni 2024 ofwel bij een e-mail aan het e-mailadres inschrijvenexamenauditeur@raadvst-consetat.be ofwel bij een ter post aangetekende brief gericht aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State p/a Raad van State, Dienst P & O, Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL. Deze aanvragen moeten, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ten laatste op vrijdag 28 juni 2024 bij de post worden afgegeven of bij e-mail worden verzonden

Wanneer?

De uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 28 juni 2024.
Het schriftelijke gedeelte van het examen is gepland op zaterdag 14 september  2024. De datum van de mondelinge proef wordt later bepaald, maar is zeker nog in november/december 2024.

De geslaagden worden op basis van hun rangschikking aangesproken voor de vacante functies.

Waar?

In de Algemene Vergaderzaal van het gebouw Aarlenstraat 94-102 te Brussel. Samen met onder andere het historische Paleis van de Markies van Assche, te Wetenschapsstraat 33, zal dit je nieuwe werkplek vormen in het centrum van Brussel vlak bij de Europese wijk en de (metro)stations Schuman, Luxemburg en Maalbeek.

Google Maps
Google Maps