Corporate Legal Officer

Corporate Legal Officer
Region: Berchem
Required experience: 5 years
Environment: Company
Contract: Permanent position (Full-time)

Company description

Legal protection insurance company in Belgium, established 1948. Distribution only through intermediaries. At the forefront of the industry by providing innovative legal protection and assistance solutions. Member of RIAD, the International Association of Legal Protection Insurers.


Functie

Wij zoeken een Corporate Legal Officer.  
De verantwoordelijke voor Corporate Legal focust zich op volgende kernactiviteiten:

Juridisch risicobeheer op bedrijfsniveau

 • Voorkomen, beheren en behandelen van bedrijfsgeschillen en rechtszaken. 
 • Algemene en voortdurende analyse en evaluatie van de juridische risico’s van de onderneming. 
 • Verantwoordelijk voor het beheer van juridische corporate dossiers, rapportering van alle gerechtelijke corporate procedures die onder toepassing vallen van de procesmeldingsplicht. 
 • Centraal aanspreekpunt in het kader van de relaties met corporate advocaten.

Juridische adviesverlening

 • Proactief of op aanvraag juridisch advies verlenen om deskundige oplossingen of antwoorden te bieden voor vragen of problemen. 
 • Adviseren van de bedrijfsleiding bij het bepalen van het juridisch beleid en de procedures van de onderneming.
 • Adviseren bij juridische corporate dossiers.
 • Begeleiden bij Mergers & Acquisitions. 
 • Adviseren in het kader van projecten.

Kennis- en informatieverzameling en –uitwisseling

 • Actief de wetgeving en rechtspraak met invloed op de verzekeringsonderneming volgen, onder meer opgelegd door controle-instanties
 • Verspreiden en implementeren van deze wetgeving en rechtsspraak waar en wanneer nodig. 
 • Informatie- en documentatiebeheer m.b.t. juridische, sectorale en algemene informatie.

Contracting 

 • Juridisch nazicht, finale validatie en opvolging van overeenkomsten. 
 • Als nodig tijdens de contracting-fase mee onderhandelen.

Contactpersoon

 • Contactpersoon voor de Toezichthouders FSMA en NBB, uitgezonderd de contacten voor de specifieke controlefuncties.
 • Contactpersoon en vertegenwoordiger in de Assuralia-commissie Juridische Studies en in juridische werkgroepen.
 • Contact met collega’s juristen bij andere verzekeringsmaatschappijen 
 • Verantwoordelijke mededinging voor handelingen die (mogelijk) strijdig zijn met het Mededingingsrecht. 
 • Adviseur in mededingingsdossiers, als nodig of gewenst in samenwerking met de Verantwoordelijke voor de Compliancefunctie. 

Rol in Governance

 • Redactie van het jaarverslag Governance.
 • Actualiseren van de Fit en Proper.
 • Advies bij organisatorische wijzigingen.

Beheer vennootschap Euromex 

 • Onderhouden van de statuten en interne reglementen. 
 • Verzorgen van publicaties in het Belgisch Staatsblad. 
 • Beheren van de verzekeringen voor de vennootschap zelf. 

Secretariaat-Generaal van het Audit- en Riskcomité en de Raad van Bestuur

 • Plannen en voorbereiden van de meetings samen met de CEO en CFO.
 • Zorgen dat de uitvoerende en externe bestuurders de juiste stukken en informatie tijdig ontvangen. 
 • Praktisch organiseren van de vergaderingen en de verslaggeving.

Secretariaat van het Directiecomité

 • Plannen en voorbereiden van de meetings samen met de Directieleden.
 • Zorgen dat de deelnemers aan het Directiecomité de juiste stukken en informatie tijdig ontvangen. 
 • Praktisch organiseren van de vergaderingen en de verslaggeving.

Case Manager Integrity Line

 • Behandeling van de meldingen in het kader van de Integrity Line, dit samen met de Verantwoordelijke voor de Compliancefunctie

De Corporate Legal Officer zal ook aangesteld worden als Coördinator Klachtenbeheer en is back-up DPO.  

De Corporate Legal Officer is lid van het CEO-office en van het Kader.

Profiel

 • Master in de Rechten met 5 jaar juridische werkervaring.
 • Sterke persoonlijkheid.
 • Teamspeler en contactvaardig.
 • Analytisch én synthetisch : in staat om heldere, gestructureerde, goed onderbouwde adviezen te formuleren.
 • Zowel mondeling als schriftelijk duidelijke en overtuigende communicatievaardigheden.
 • Kan discretie bewaren met betrekking tot strategische en andere gevoelige informatie.
 • Goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

Aanbod

 • Een job in een dynamische omgeving met sympathieke collega's . 
 • Een degelijke opleiding.
 • Glijdende werktijden.
 • Mogelijkheid tot thuiswerk. 
 • Extralegale voordelen (o.a. maaltijdcheques, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering)

Geïnteresseerd?

Mail je sollicitatiebrief met c.v. 
Je krijgt van ons antwoord binnen de 48u.  

Google Maps
Google Maps