News & Articles

The perfect place for any legal or tax professional to keep abreast of everything that’s happening on the Belgian legal scene

Sarah Ghislain
Read More
New employment law partner at DWMC

DWMC is delighted to announce the appointment of Sarah GHISLAIN as partner in the employment law department.

Read More
Nonzerosum logo
Read More
De juridische arbeidsmarkt: terugblik 2022, vooruitblik 2023

Federgon gaf het reeds aan in hun terugblik naar 2021: de start van de jaarwisseling is een ideaal moment om even stil te staan bij het verleden, en vooral vooruit te kijken naar d…

Read More
Claeys & Engels logo
Read More
New partners at Claeys & Engels

Claeys & Engels has announced that with effect from January 2023, Ward Bouciqué has been promoted to Partner and Sylvie Dumortier to Tax Partner.

Read More
Lydian logo
20/03/23
Geen dance moves op de werkvloer

Het was de VS die een tijdje geleden het voortouw nam, snel gevolgd door o.…

Loyens & Loeff logo
10/03/23
Social elections 2024: the register for temporary workers

In light of the upcoming 2024 social elections in Belgium, we would like to…

Dotted texture left
Dotted texture left

Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants.

It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Dotted texture right

More News & Articles

Te veel of te weinig loon

In december vulde het Hof van Cassatie zijn rijke vracht aan loonarresten aan met twee uitspraken, waarvan het eerste betrekking heeft op te veel, het…

Read More
Wijzigingen inzake bescherming tegen discriminatie en psychosociale risico’s op de werkvloer

Op 16 februari 2023 werd het wetsontwerp tot wijziging van de verschillende discriminatiewetten en van de welzijnswet goedgekeurd door de Kamer.

Read More
De boemerang van het impliciet ontslag

Aan impliciet ontslag inroepen, zijn risico’s verbonden. Er zijn dan ook advocaten die dat zelden of niet doen en in voorkomend geval verkiezen de weg…

Read More
The Belgian Whistleblowing Act enters into force. What do you need to know regarding data protection?

The Belgian Parliament recently approved the Act implementing EU Directive 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 …

Read More
Recht op fietsvergoeding veralgemeend vanaf 1 mei 2023

Op dit ogenblik bestaat er geen algemene verplichting voor de werkgever om een vergoeding toe te kennen aan de werknemers die met de fiets naar het we…

Read More
Transparantie aanvullende pensioenen - Nieuwigheden voor werkgevers en pensioeninstellingen

Op 2 februari 2023 werd de wet tot wijziging van verscheidene bepalingen ter versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijle…

Read More
New obligations for employers towards their employees in Belgium

More than two months ago, new obligations were imposed on employers under the Act of 7 October 2022. We remind you below of the changes applicable sin…

Read More
Should employers reimburse monitor employees’ glasses? The ECJ ruling

On 22 December 2022, the European Court of Justice ruled on whether an employer must cover the cost of corrective glasses for a display screen employe…

Read More
Check up for 2023

On 13 January 2019, the law transposing the IORP II directive came into force. Many IORPs reviewed and modified their governance systems in line with …

Read More
European judgment on equal treatment and sexual orientation

On 12 January 2023, the European Court of Justice rendered a judgement concerning equal treatment in employment and occupation, more particularly conc…

Read More
Twee tijdelijke maatregelen om de gestegen loonkost te temperen

In dit artikel geven we u een bespreking van twee maatregelen opgenomen in de Programmawet die tot doel hebben de gestegen loonkost van de Belgische o…

Read More
Amendment to the Gender Act and introduction of a new protected criterion of "family responsibilities"

The Law of 15 November 2022 amending the Law of 10 May 2007 (the “Gender Act”) to combat discrimination between women and men now replaces the protect…

Read More
Maatregelen voor een activerend ontslagrecht: deal or no deal

Middels de Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, gepubliceerd op 10 november 2022, heeft de wetgever enkele initiatieven ingevoer…

Read More
Saturday remains a “working day” after 31 December 2022 after all

In an earlier article, we informed you that, due to an amendment to the Civil Code, Saturday would no longer be considered a working day from 1 Januar…

Read More
Much Ado About Nothing: zaterdag blijft werkdag voor arbeids- en socialezekerheidsrecht

Gisteren (21 december 2022) werd het wetsvoorstel houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbe…

Read More
moov.law accueille une nouvelle associée

moov.law est ravi de vous annoncer l’arrivée d’Hélène Djaoudi en qualité d’associée du cabinet dès janvier 2023.

Read More
The notion of workday in employment law - Saturday remains a workday after all

The new Book 1 of the New Civil Code enters into force on the 1st of January 2023. This new Book 1 has many new features, including the provision that…

Read More
The Whistleblowing Act has been published in the Belgian State Gazette

In our newsflash of 7 December 2022, we wrote that the draft Belgian Act on whistleblowing for the private sector, which transposes EU Directive 2019/…

Read More
The EU Whistleblowing Directive enters into force in Belgium

The Act transposing the EU Whistleblowing Directive was published in the Official Gazette yesterday, entering into force in Belgium on 15 February 202…

Read More
Tax and social security reform of copyright income

Copyright and related rights protect literary and artistic works. Employees and company managers can transfer or license these rights to, respectively…

Read More