Confocus logo

Wegwijzer stedenbouwkundige handelingen anno 2022

28 Jun

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Mr. Mario Deketelaere, advocaat

In deze opleiding wordt een volledig up-to-date overzicht (2022) geschetst van de voorschriften inzake vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijgestelde handelingen. De regels worden geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden én oefeningen. Aan de hand van een praktische leidraad wordt in iedere situatie duidelijk wanneer een vergunning/melding al of niet nodig is.
Enkele voorbeelden van vragen die zullen behandeld worden ("wanneer vergunning, melding of vrijstelling?"):

 • wijzigen van de woonfunctie van een woning en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden binnen een woning;
 • verbouwen, renoveren en onderhouden van een woning zonder volume-uitbreiding;
 • uitbreiden van gebouwen;
 • oprichten van gebouwen in industriegebied;
 • plaatsen van bijgebouwen (keuken, veranda, carport, enz.);
 • plaatsen van vrijstaande constructies (tuinhuis, serre, zwembad, terras, enz.);
 • plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes;
 • planten van groen (bomen, struiken, hagen);
 • plaatsen van afsluitingen;
 • aanleggen van opritten, terrassen, zwembaden, tennisbanen, siervijvers, …;
 • doorvoeren van reliëfwijzigingen (ophogen en afgraven van terreinen);
 • gebruik van een terrein voor opslag van materialen, plaatsen van voertuigen, …;
 • slopen van constructies;
 • doorvoeren van functiewijzigingen en zonevreemde functiewijzigingen.
 • via het “snelinvoerloket” (Omgevingsloket) kan eenieder zelf vergunningsaanvragen of meldingen indienen voor kleine werken rondom de woning. Hoe werkt dit?

Meer Opleidingen & Events

Confocus logo

Update Vlaamse afvalwetgeving anno 2024

21 Jun

Webinar
Confocus logo

Update Vlaamse afvalwetgeving anno 2024

21 Jun

Opleiding
Confocus logo

De hervorming van het buitencontractueel aans…

25 Jun

Opleiding
dotted_texture