Portalus logo

Vorderen, verjaren, uitdoven en afschaffen in het nieuwe goederenrecht (2u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

In deze cursus licht mr. Bart Van Baeveghem inleidend toe wat de bedoeling is van de wetgever in het Boek III Goederenrecht. Vorderingen van bezit en eigendom worden besproken. Alsook de opvolger van art. 2279 uit het oud BW. Wat met de mogelijkheid om een actieve vordering inzake verjaring te stellen? Ook de aparte titel ‘burenrelaties’ in het nieuwe Boek III wordt besproken. A.d.h.v. enkele voorbeelden wordt de impact van de eerbiedigende werking ten opzichte van het oude recht geïllustreerd. Hoe absoluut is eigendom nog? En tot slot komen in deze cursus ook nog enkele specifieke nieuwigheden inzake vruchtgebruik en opstal aan bod.

Mr. Bart Van Baeveghem haalt tal van voorbeelden aan die u aan uw eigen praktijk kan toetsen.

Docent

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw)

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Krachtlijnen en doelstellingen van het Boek 3 Goederen
 • Integratie en instrumentalisering
 • Vorderen van bezit en eigendom
 • De opvolger van art. 2279 BW
 • Actieve vordering verkrijgende verjaring
 • Onroerende publiciteit: de lacunes opgevuld?
 • Bevrijdende en verkrijgende verjaring
 • Burenrelaties in nieuw goederenrecht
 • Eerbiedigende werking ten opzichte van het “oude” recht
 • Hoe absoluut is eigendom nog?
 • Mede-eigendom al dan niet vrijwillig
 • Tenietgaan van zakelijke gebruiksrechten
 • Specifieke nieuwigheden in vruchtgebruik-erfpacht en opstal

Over de docent

Bart Van Baeveghem is als advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in de ruime zin. Horen daarbij: contractenrecht (koop-huur-vastgoedmakelaarsovereenkomsten), maar ook stedenbouwrecht en goederenrecht (o.a. problematieken van erfdienstbaarheden).

Deeltijds verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent als (praktijk)assistent goederenrecht (sinds 2003)

Publiceert in diverse juridische tijdschriften, voornamelijk met betrekking tot contracten van vastgoedbemiddeling.

Co-auteur van diverse juridische uitgaven, waaronder het geannoteerd Burgerlijk Wetboek van Die Keure en de Uitgave Wet en Duiding Huur (Larcier) en Wet en Duiding Erfdienstbaarheden (Larcier) en Wet en Duiding Vastgoed (Larcier).

Regelmatige spreker op diverse juridische lezingen en studiedagen (o.a. voor CIB-Vlaanderen, VIVO, ESCALA) en docent in de opleiding Vastgoedmakelaar bij Opleidingscentrum Syntra Asse.

Meer info - Linkedin profiel

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture