Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vrijspraak? (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Politie en justitie moeten bij het voeren van een onderzoek strikte regels volgen. Een behoorlijke procedure en de vrijwaring van de rechten van de verdediging behoren tot de basisprincipes van een eerlijk proces. En toch beroeren tal van zaken waarin procedurefouten ingeroepen worden, nog steeds de gemoederen. De wet Antigoon zou beterschap brengen. Is dat daadwerkelijk het geval? Wat is de houding van de advocaat in deze? En deze van de rechtbank? Onderzoeksrechter Theo Byl en strafpleiters mr. John Maes en mr. Sven Mary gaan hierover samen in debat. Zij kregen door moderator Dirk Leestmans een aantal interessante vragen en reflecties voorgelegd.

Docenten

dhr. Theo Byl - Onderzoeksrechter en Voorzitter RB Mechelen | mr. John Maes - Advocaat | mr. Sven Mary - Advocaat | Moderator: Dirk Leestmans - Justitiejournalist

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Bestaat er nog zoiets als procedurefouten?
 • Is de Antigoonwet aan herziening toe?
 • Waarom zijn procedures belangrijk, individueel belang of algemeen belang?
 • Bestaat er naast gebruik ook iets als misbruik van procedurefouten?
 • Wat met de proportionaliteitsgedachte?
 • Is het inroepen van procedurefouten een middel of doel op zich?
 • Worden procedurefouten uitgelokt?
 • Moet advocaat een procedurefout als argument gebruiken?
 • Wat is de plaats van de advocaat in het Angelsaksisch model?
 • Procedurefouten en aansprakelijkheid?
 • ’Verheimelijking’ van het strafonderzoek?
 • Blijven de rechten van verdediging overeind?
 • Moet advocaat bijdragen aan rechtvaardige justitie - waarheidsvinding?

Over de docenten

dhr. Theo Byl - Afdelingsvoorzitter en onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen

 • Theo Byl is onderzoeksrechter en voorzitter van de Mechelse afdeling van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg. Hij ziet heel wat straffe zaken de revue passeren. Hij breekt een lans voor de soms moeilijke werkomstandigheden binnen de rechtbank en strijd tegen ongenuanceerde, foutieve en ondoordachte opinies die het vertrouwen in justitie ondermijnen. Onder zijn leiding was de Mechelse rechtbank in coronatijd de eerste Belgische rechtbank waar correctioneel en in raadkamer online gezeteld werd. Als expert ter zake is hij tevens mede-auteur van het handboek 'Financieel rechercheren'. Het grote publiek leerde hem ook beter kennen via het programma ‘De Rechtbank’ op VIER.

mr. John Maes - Advocaat bij Metis Advocaten.

 • Mr. John Maes is een bekend Antwerps strafpleiter die kan bogen op een jarenlange expertise in het strafrecht en strafprocesrecht. Als voorzitter van de Commissie Strafrecht binnen de OVB volgde hij jarenlang de rechtspraktijk en de wetgever op de voet. Tot op vandaag werkt hij samen met de OVB om de nodige adviezen te geven aan het Ministerie van Justitie. Hij is tevens docent strafprocesrecht in het kader van de beroepsopleiding voor de stagiairs en is auteur diverse publicaties inzake strafrecht.

mr. Sven Mary - Advocatenkantoor Mary-Law

 • mr. Sven Mary is een van de bekendste strafpleiters van het land. Hij kan intussen terugblikken op bijna een kwarteeuw ervaring waaronder het pleitten in een 70-tal assisenzaken. Hij ziet het als zijn persoonlijke missie om te blijven strijden tegen wat hij machtsmisbruik en willekeur noemt. Procedures kennen en correct toepassen zijn voor hem zowel het begin als de basis van het werk van elke advocaat. Het grote publiek leerde hem ook beter kennen in de reeks 'Strafpleiters' op Canvas.

Dirk Leestmans - Justitiejournalist bij VRT NWS.

 • Dirk Leestmans is een ervaren VRT-journalist die reeds vele jaren op een kritische wijze het reilen en zeilen in de juridische wereld van nabij volgt, ook als medewerker van De Juristenkrant. Hij is o.a. bekend van de bekroonde Panorama uitzending over Jonathan Jacob (samen met Caroline Van den Berghe).

  Dirk Leestmans won tevens de tweede Persprijs Orde van Vlaamse Balies met de Panorama-uitzending “Euthanasie in de gevangenis” over geïnterneerde Frank Van Bleeken die euthanasie vroeg als uitweg voor zijn uitzichtloze situatie. "Het is een sterke, beklijvende, goed gedocumenteerde reportage in een heldere stijl over de gebrekkige behandeling van geïnterneerden in het Belgische rechtssysteem én over het euthanasievraagstuk." (bron: OVB - persbericht)

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
Portalus logo

Deontologie: Vertrouwelijkheid van de communi…

On Demand

Webinar
dotted_texture