21/01/14

Onderwerping van bepaalde beschermingsvergoedingen aan RSZ-bijdragen: de regering komt op haar stappen terug

Sinds 1 oktober 2013 moet u op bijna alle vergoedingen die door de werkgever verschuldigd zijn naar aanleiding van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, RSZ-bijdragen betalen. Daarover hebben we u een ezine gestuurd begin oktober 2013. De bedoeling van deze hervorming bestond erin fraude m.b.t. RSZ-bijdragen te bestrijden.

De nieuwe regeling deed heel wat wenkbrauwen fronsen, omdat bepaalde vergoedingen helemaal niets te maken hebben met fraude, terwijl er toch RSZ-bijdragen moeten op betaald worden. De nieuwe regeling veroorzaakte ook problemen met de werkloosheidsuitkeringen.
De regering is daarom dan ook deels op haar stappen teruggekeerd met het KB van 21 december 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2013). Dat KB werkt terug tot 1 oktober 2013.

Bijgevolg blijven de zogenaamde beschermingsvergoedingen (bv. bij ontslag van een zwangere werkneemster of van een werknemer in tijdskrediet) wel degelijk vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Ze kunnen ook gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen.

Voor de rest blijft de nieuwe regeling van oktober wel gelden. U moet dus op de niet-concurrentievergoeding overeengekomen binnen een termijn van 12 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst en op de uitwinningsvergoeding RSZ-bijdragen betalen.

dotted_texture