13/06/24

Chatten Belgische juridische professionals binnenkort met AI-tool GenIA-L?

Voor het eerst krijgen juridische professionals, waaronder magistraten en bedrijfsjuristen, antwoorden geformuleerd door Larcier-Intersentia's AI-oplossing GenIA-L. De technologie is beschikbaar op Strada lex, de grootste database met juridische content in België met externe bronnen waaronder wetgeving, rechtspraak en doctrine. Larcier-Intersentia is de eerste juridische uitgever in België die een tool heeft ontwikkeld die niet alleen pure teksten analyseert, maar ook complexe, juridische vragen beantwoordt. Dit zal een gamechanger zijn in de sector met potentieel 50.000 juridische professionals die toegang krijgen tot een AI-oplossing die werkt op bijna 1.000.000 juridische documenten.

Voorheen was AI in de advocatuur beperkt tot het samenvatten en analyseren van juridische documenten en dossiers, vooral gebruikt op interne documentatie van advocatenkantoren. Deze eerste versie van Larcier-Intersentia's technologie GenIA-L biedt de unieke mogelijkheid aan juridische professionals zoals advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en academici om vragen te stellen en een AI-gegenereerd antwoord te krijgen. Op basis van een eerdere vraag stelt de AI-oplossing daarnaast nieuwe, gerelateerde vragen voor om een nog vollediger of diepgaander antwoord te krijgen. Bovendien kan GenIA-L het antwoord vertalen naar een niet-juridisch jargon om het begrijpelijker te maken voor cliënten of mensen in de rechtszaal. Tot slot kunnen juridische professionals met GenIA-L documenten uit de rechtspraak binnen Strada lex samenvatten en analyseren.

"Bij Larcier-Intersentia geloven we dat GenIA-L de manier waarop juridische professionals werken zal transformeren. Het gaat niet alleen om de toegang tot informatie, maar ook om het sneller en eenvoudiger maken van juridisch opzoekingswerk. Zo willen we de toekomst van het recht mee vormgeven", zegt Geoffroy de Lantsheere, Country Manager België van Larcier-Intersentia.

Een stap dichter bij een betrouwbare, juridische chatbot

Veilig gebruik van AI is de grootste zorg voor de juridische sector. GenIA-L gebruikt uitsluitend geverifieerde bronnen, geselecteerd en gecontroleerd door een team van juridische experts. Larcier-Intersentia werkt ook samen met externe juridische experts om ervoor te zorgen dat hun tool zo betrouwbaar mogelijk is. Met de innovatie van GenIA-L en de uitrol ervan in België neemt Larcier-Intersentia het voortouw in de ontwikkeling van een betrouwbare, multifunctionele AI-oplossing voor juridische professionals. Gebruikers in staat stellen om meerdere vervolgvragen te stellen is een van de volgende doelstellingen in het proces.

"Er is en wordt veel getest door interne en externe specialisten. Onze tool heeft veel sterkere kwaliteits- en veiligheidscontroles dan populaire AI-platforms zoals ChatGPT. Continu chatten verhoogt bijvoorbeeld het risico op hallucinaties van de chatbot. Bij Larcier-Intersentia werken we er hard aan om juridische professionals een betrouwbare tool te bieden, en chatten op een betrouwbare manier, zal in de toekomst zeker haalbaar worden", zegt Geoffroy de Lantsheere, Country Manager België van Larcier-Intersentia.

Het werk van juridische experten vergemakkelijken

AI verandert de manier waarop advocaten werken, zoals bijvoorbeeld het efifciënter maken van tijdrovend juridisch onderzoek. Met de lancering van GenIA-L op Strada lex vergemakkelijkt Larcier-Intersentia het zoeken naar informatie in de grootste database met juridische content in België, waardoor een breed publiek van juridische professionals efficiënter kan werken. Dit betekent dat advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten minder tijd hoeven te besteden aan het zoeken naar en in relevante zaken, statuten en precedenten, en in plaats daarvan meer tijd kunnen besteden aan het analyseren en toepassen van deze informatie op de zaken van hun cliënten of uitspraken voor de rechtbank.

Dankzij AI gaat het klassieke opzoeken en het voorbereidingswerk er meer en meer uit en kunnen wij ons focussen op het puur juridische, de complexe materie” deelt Anneleen Van de Meulebroucke, Data-advocaat en Partner Eubelius, haar ervaring.

Meer informatie: https://www.stradalex.com/nl/genial/about

dotted_texture