18/04/23

Seeds of Law verwelkomt een nieuwe partner

Met veel genoegen melden we u dat Stefan Lossy vanaf 1 april 2023 ons kantoor vervoegd heeft. Stefan Lossy is een belangrijke aanwinst voor ons team dat onze cliënten bijstaat inzake vennootschapsrecht en overnames en verkopen van ondernemingen (M&A). Dankzij zijn komst bestendigen we onze kwalitatieve service; we worden als kantoor immers meer en meer aangezocht om dergelijke transacties te begeleiden.

Stefan is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, insolventierecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Hij adviseert, begeleidt en vertegenwoordigt zaakvoerders, aandeelhouders en vennootschappen, met bijzondere aandacht voor familieondernemingen.

Met zijn meer dan 30 jaar ervaring zet Stefan zijn uitstekende analytische vaardigheden en intuïtie in om proactief te reageren binnen het verloop van de zaken van zijn cliënten en te anticiperen op de mogelijke acties van hun tegenstanders.

Daarenboven is Stefan gespecialiseerd in "corporate finance" en "personal financial planning".

Zoals u merkt, breiden we ons dynamisch, multicultureel en divers team verder uit en daar zijn we trots op ...

Maar vermits dit slechts mogelijk is dankzij het voortdurende vertrouwen van onze cliënten in ons kantoor, zijn we hen daar uiterst dankbaar voor.
 

dotted_texture