22/12/22

Much Ado About Nothing: zaterdag blijft werkdag voor arbeids- en socialezekerheidsrecht

Gisteren (21 december 2022) werd het wetsvoorstel houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand goedgekeurd door de Kamer. 

Zaterdag blijft dus een werkdag voor arbeids- en socialezekerheidsrecht.

Deze tussenkomst door de wetgever werd geadviseerd door de NAR en is van groot belang, aangezien ingevolge de nieuwe definitie van “werkdag” in het Burgerlijk Wetboek zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer als werkdag beschouwd zou worden. Dit zou aanzienlijke gevolgen hebben gehad in o.a. ontslagdossiers (opzegging, ontslag om dringende reden, …).

Enkel de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad moet nog worden afgewacht, maar naar alle waarschijnlijkheid zal hier niet veel tijd meer over gaan.

Conclusie: Door deze wet blijft alles bij het oude, er is dus geen enkele actie vereist vanuit HR. 

dotted_texture