12/10/22

Nieuw recht op flexibele arbeidsregeling voor werknemers met zorgtaken

Op 27 september 2022 keurde de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 162 tot invoering van een recht om een flexibele werkregeling aan te vragen goed. Deze cao voert, zoals de naam al zegt, een recht in voor bepaalde werknemers om een flexibele werkregeling te vragen voor zorgdoeleinden. Hiermee geven de sociale partners uitvoering aan de Europese richtlijn van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven, de zogenaamde Work-Life-richtlijn. 

De cao trad in werking op 1 oktober 2022.  

Opgelet, cao nr. 162 is enkel van toepassing op de werkgevers en werknemers die onder de wet van 5 december 1968 betreffende de cao’s vallen en betreft bijgevolg enkel de private sector. Voor werkgevers en werknemers die niet onder de cao-wet vallen, werd op 29 september 2022 een apart wetsontwerp tot gedeeltelijke omzetting van genoemde Europese richtlijn aangenomen, die in een gelijkaardige suppletieve regeling voorziet (weliswaar beperkt tot contractuelen). Dat wordt in deze e-zine verder niet besproken.

In bijlage vindt u een overzicht van dit nieuwe recht van de werknemer zoals voorzien door cao nr. 162.

Download hier

dotted_texture