Unia

Adres:
Koningsstraat 138 Rue Royale
1000 BRUSSEL/BRUXELLES

URL: http://www.unia.be

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding werd opgericht in 1993. Het Centrum is een openbare dienst, onafhankelijk in de uitoefening van zijn opdracht, met als doel discriminatie te bestrijden. In 1999 werd een “Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting” bij het Centrum opgericht. Tenslotte is het Centrum ook bevoegd om de overheden te informeren over de migratiestromen en om de rechten van vreemdelingen te behartigen.

Aantal personeelsleden :

100


Functie :

Legal Counsel
Paralegal
Support


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Civil
Criminal
Other


Regio :

Brussels


Contact


Recruiter :

Mrs. Rika Verlinden
Tel: +32 (0) 22 12 30 77
Fax: 02/212 30 30
[email protected]

Manager :

Geen Contact

Pers :

Geen Contact

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network