Vlaamse regering keurt renovatieverplichting voor niet-residentiƫle gebouwen goed
03/06/2021

  • De Vlaamse Regering heeft het besluit dat uitvoering geeft aan de renovatieverplichting van niet-residentiële gebouwen op 7 mei 2021 (het Besluit) principieel goedgekeurd. Het Besluit voorziet eveneens in een aantal aanpassingen van de energieprestatieregelgeving;
  • Vooreerst zal elk niet-residentieel gebouw, zoals kantoren, logistieke gebouwen, horeca, handelszaken, scholen, zorginstellingen en overheidsgebouwen, vanaf 1 januari 2022 binnen vijf jaar volgend op het verlijden van de authentieke akte van verkoop, erfpacht of opstal aan vier energetische renovatiemaatregelen moeten voldoen (dakisolatie, beglazing, warmte-opwekkers en koelinstallaties);
  • Kleine niet-residentiële eenheden (< 500 m²) die in totaliteit worden overgedragen en waarbij de authentieke akte wordt verleden vanaf 1 januari 2022 moeten binnen dezelfde periode van 5 jaar eveneens een energieprestatielabel C behalen;
  • Grote niet-residentiële eenheden waarbij de authentieke akte van verkoop, erfpacht of opstal wordt verleden vanaf 1 januari 2023 en die in totaliteit worden overgedragen, zullen bovenop de hierboven vermelde  minimale eisen binnen dezelfde periode van 5 jaar over een minimaal aandeel van  5% hernieuwbare energie moeten beschikken;
  • De definitie van “kleine niet-residentiële eenheid” wordt aangepast: van zodra er een niet-residentiële eenheid van meer dan 500 m² in een aaneengesloten deel van niet-residentiële gebouweenheden aanwezig is, worden alle niet-residentiële eenheden in dat deel als groot beschouwd, ongeacht hun oppervlakte;
  • Bovendien voert het Besluit een energieprestatiecertificaat (het EPC) in voor niet-residentiële gebouwen, hetwelk kan opgesteld worden voor elke niet-residentiële eenheid ongeacht de grootte ervan; 
  • Vanaf 2025 moeten alle grote niet-residentiële eenheden continu over een EPC niet-residentiële gebouwen beschikken;
  • Het EPC voor niet-residentiële gebouwen wordt momenteel ontwikkeld door het VEKA, hetwelk het standaard EPC voor niet-residentiële gebouwen wordt;
  • Op heden wordt het nodige advies ingewonnen omtrent het Besluit. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen dienaangaande.

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Nieuw decreet op komst: vereenvoudiging van de procedure voor indiening van beroep tegen een omge...
28/05/2021

De Vlaamse Regering besloot op 21 mei 2021 tot de bekrachtiging en afkondiging van een nieuwe decreet dat wijzig...

Read more

Nieuw belastingvoordeel in geval van kwijtschelding van huur aan een onderneming die gedwongen is...
08/05/2021

Eigenaars die een of meerdere huurgelden voor de maanden maart, april of mei 2021 geheel of gedeeltelijk kw...

Read more

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- verzekering voortaan als jaarpolis
31/03/2021

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voortaan als jaarpolis bij Tariferingsbureau ‘Bouw’

Read more

Het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper
17/03/2021

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de ma...

Read more

LexGO Network