Invoering van de panoramavrijheid in Belgisch recht
06/07/2016

Op 5 juli 2016 werd de “wet tot wijziging van het Wetboek van het economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Hierdoor kan een auteur zich niet meer verzetten tegen “de reproductie en de mededeling aan het publiek van werken van beeldende, grafische of bouwkundige kunst, die zijn gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst, indien de reproductie of de mededeling gebeurt van het werk zoals het zich aldaar bevindt en wanneer die reproductie of mededeling geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk en geen onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de auteur”.

De toestemming van een auteur zal met andere woorden niet langer nodig zijn om bijvoorbeeld een foto van zijn auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) te gebruiken, en dit wanneer het werk zich op een openbare plaats bevindt (zoals bijvoorbeeld het geval is bij Atomium). Dit wel alleen wanneer dit gebruik de auteur geen onredelijke schade toebrengt of geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk. Dit geldt dus ook voor het gebruik van het beeld voor commerciële doeleinden.

Tenslotte, zoals in het wetsvoorstel toegelicht moet deze reproductie van het werk binnen zijn huidige omgeving geplaatst worden, dus zoals het zich aldaar bevindt.

De wet zal in werking treden op de 10e dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, meerbepaald op 15 juli 2016.

Zie ook : Stibbe ( Mr. Ignace Vernimme )

[+ http://www.stibbe.com]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Intellectueel eigendomsrecht

Laatste artikels Intellectueel eigendomsrecht

Brexit : ‘farewell’ aux droits européens de propriété intellectuelle!
20/02/2018

Le Royaume-Uni cessera de faire partie de l’Union européenne le 30 mars 2019. À cette date, les droits...

Read more

Court of Justice clarifies exhaustion of trademark principles and broadens test for economic link...
06/02/2018

On 20 December 2017, the Court of Justice of the European Union (“ECJ”) handed down its judgment in Case C-291...

Court of Justice clarifies exhaustion of trademark principles and broadens test for economic links between trademark owners Read more

Brussels Court of Appeal decides that Aldi’s Buval Pilsner does not infringe InBev’s Jupiler Pilsner
25/01/2018

In a decision of 12 December 2017 the Brussels Court of Appeal overturned the first instance decision and decided that Ald...

Brussels Court of Appeal decides that Aldi’s Buval Pilsner does not infringe InBev’s Jupiler Pilsner Read more

Portrait photograph deserves Trade Mark Protection
22/01/2018

On 16 November 2017, the Board of Appeal of the European Union Intellectual Property Office (the “EUIPO Board of App...

Read more

Laatste artikels van Mr. Ignace Vernimme

UK’s referendum—its implication on the Unitary Patent System
24/06/2016

Yesterday, on 23rd June 2016, the United Kingdom has decided, through a public referendum, to leave the European Union.&nb...

Read more

Goedkeuring van de hervorming van het merkenrecht door het Europees Parlement
16/12/2015

Op 15 december 2015 heeft het Europees Parlement het “Trademark reform package” goedgekeurd. Het doel van d...

Read more

Italy joins the Unitary Patent and foresees the possibility to open a local division of the Unifi...
31/08/2015

Italy has finally decided to join in on EU’s Unitary Patent by expressing its wish to participate in the enhanced co...

Read more

Progress on the Unitary Patent
27/08/2015

On 10 July 2015, the Preparatory Committee (which handles all the subsidiary issues arising from the creation of the Unifi...

Read more

LexGO Network