Federale wetgever zet een rem op het kunstmatig rekken van de betalingstermijn
02/11/2021

 • Ter bescherming van de KMO’s en zelfstandigen, die vaak weinig onderhandelingsmarge hebben in contracten met grote ondernemingen, wijzigt de wet van 2 augustus 2002 inzake de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf 1 februari 2022;
 • In principe geldt voor facturen in B2B-relaties een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen, die conventioneel verlengd kan worden tot zelfs meer dan 60 dagen zolang de afspraken niet kennelijk onbillijk zijn; 
 • De federale wetgever sluit nu de achterpoortjes om de wettelijke betalingstermijn kunstmatig te rekken op twee manieren:
  • De controle- en verificatietermijn moet integraal deel uitmaken van de betalingstermijn. Ondernemingen kunnen niet langer overeenkomen dat de betalingstermijn pas ingaat na controle van de conformiteit van de goederen of diensten door de klant (voor welke procedure maximaal 30 dagen is voorzien, behoudens conventionele afwijking);
  • De ontvangstdatum van de factuur – en dus de startdatum van de betalingstermijn – kan niet langer contractueel worden vastgelegd. De klant is tevens verplicht om uiterlijk bij ontvangst van de goederen of diensten alle noodzakelijke facturatiegegevens aan de leverancier te bezorgen;
   • Conclusie: 
   • Partijen kunnen vanaf 1 februari 2022 conventioneel enkel de wettelijke betalingstermijn verlengen tot maximaal 60 dagen. Deze beperking – die reeds bestond indien de schuldeiser een KMO is en de schuldenaar geen KMO – geldt voortaan voor elke B2B-relatie. Uitzonderingen op de maximale betalingstermijn voor specifieke sectoren zijn wel mogelijk via Koninklijk Besluit;
   • Een contractueel beding dat voorziet in een langere betalingstermijn wordt voor niet geschreven gehouden, zodat de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen van toepassing is;
 • Bij laattijdige betaling is vanaf 1 februari 2022 bovendien automatisch een interest en een forfaitaire vergoeding van EUR 40,00 verschuldigd;
 • Ondernemingen dienen hun algemene voorwaarden derhalve vóór 1 februari 2022 aan te passen zodat enkel nog een betalingstermijn van maximaal 60 dagen wordt voorzien, zonder (i) bijkomende controle- en verificatietermijn, en (ii) andersluidende clausules inzake de ontvangstdatum van de factuur.

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Handelspraktijkenrecht

Laatste artikels Handelspraktijkenrecht

Price increases in commercial contracts in wartime and post COVID-19
10/05/2022

Supply-chain problems post COVID-19 and the war in Ukraine are key factors for price increases currently affecting most in...

Price increases in commercial contracts in wartime and post COVID-19 Read more

New consumer guarantees and digital content rules as from 1 June 2022
28/04/2022

On 1 June 2022, the new Belgian rules on consumer guarantees and digital content and services will enter into effect. With...

New consumer guarantees and digital content rules as from 1 June 2022 Read more

Un bouton « je paye » est-il obligatoire sur les sites de commerce électronique ?
19/04/2022

Contrat par voie électronique : pour pouvoir être valablement lié par un tel contrat, le consommateur ...

Read more

Modernisation of consumer law through the harmonisation of contracts for the sale of goods
07/04/2022

On 31 March 2022, a legislative Act that makes considerable changes to the sale of consumer goods was published in the Bel...

Modernisation of consumer law through the harmonisation of contracts for the sale of goods Read more

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Brussel geeft groen licht voor energiedelen in energiegemeenschappen
10/05/2022

Op 11 maart 2022 wijzigde het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende drie ordonnanties:   ...

Read more

Conceptnota bouwshift
12/04/2022

De Vlaamse Regering heeft in februari 2022 een belangrijke doorbraak bereikt in twee fundamentele dossiers, het bouwshiftd...

Read more

Verlenging en uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor bepaalde werken in onroerende s...
08/04/2022

Het koninklijk besluit van 27 maart 2022 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 (het Besluit) voorziet in de ver...

Read more

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 m...

Read more

LexGO Network