Wil u net als Karl Lagerfeld uw erfenis nalaten aan uw huisdier?
28/02/2019

De modekoning Karl Lagerfeld is vorige week overleden. Volgens de gespecialiseerde pers liet hij (een deel van) zijn nalatenschap na aan zijn kat Choupette. In dit artikel bespreken wij kort of het ook in België mogelijk is om een deel van uw nalatenschap aan uw huisdier na te laten.

Het antwoord op deze vraag is simpel: neen. Naar Belgisch recht kan u enkel iets nalaten aan een persoon. Dit kan een natuurlijke persoon zijn, maar ook rechtspersonen (bijvoorbeeld een VZW) komen hiervoor in aanmerking. Een dier is geen persoon, beschikt dus niet over een vermogen en kan geen erfenissen ontvangen. Korte navraag leert ons dat dit ook in Frankrijk en Duitsland (Lagerfeld had de Duitse nationaliteit maar woonde in Frankrijk) zo is.

Dit hoeft niet te betekenen dat uw geliefde huisdier met lege handen (of misschien beter gezegd: poten) moet achterblijven. Er zijn tal van constructies die u kan opzetten om ervoor te zorgen dat uw favoriete huisdier niets tekort zal komen. Wij bespreken hieronder kort de belangrijkste.

U zou een natuurlijke of rechtspersoon kunnen bevoordelen bij testament, maar onder last om voor uw huisdier te zorgen. Er wordt dan best concreet omschreven wat deze zorgen allemaal omvatten. Bovendien loopt u steeds het risico dat de bevoordeelde persoon de lasten niet in verhouding vindt tot zijn bevoordeling, en dus zijn legaat verwerpt.

Een andere mogelijkheid is het oprichten van een private stichting. Een private stichting moet een belangeloos doel verwezenlijken. Dit belangeloos doel blijkt uit de statuten en kan er bijvoorbeeld in bestaan om in het levensonderhoud van uw kat te voorzien. Uiteraard moet dit doel nauwkeurig omschreven worden.

U kan de private stichting zowel bij leven als bij testament oprichten. Indien u ervoor kiest om de private stichting bij testament op te richten, is het belangrijk dat u voor een notarieel testament kiest.

Een private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur die uit minstens drie leden bestaat. Het is belangrijk dat u erop kan vertrouwen dat deze bestuurders hun taak goed zullen uitvoeren. Verder voorzien de statuten hoe deze bestuurders worden opgevolgd en, indien nodig, hoe ze kunnen worden afgezet.

Uiteraard heeft de private stichting ook werkingsmiddelen nodig. U kan deze bij oprichting inbrengen, en/of de private stichting als begunstigde in uw testament opnemen. Het kapitaal kan bestaan uit gelden (om bijvoorbeeld de dierenarts te betalen) maar ook uit bijvoorbeeld onroerende goederen (om de huisvesting van uw huisdier te verzekeren).

Helaas zal ook uw huisdier ooit overlijden. Daarom wordt er best in de statuten van de stichting voorzien wat er met het overgebleven vermogen moet gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld worden uitgekeerd (al dan niet in fasen) aan een VZW die zich met dierenwelzijn bezighoudt of aan uw familie.

Het is onze ervaring dat huisdieren steeds belangrijker worden voor mensen. Dit uit zich niet alleen in de zorg voor deze dieren na het overlijden van hun baasje, maar steeds vaker zien we dat huisdieren bijvoorbeeld een twistpunt vormen in een echtscheiding.

Zie ook : Cazimir


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Successierecht

Laatste artikels Successierecht

VLABEL VB 19053: het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen onbelast
10/02/2020

De grootste bezorgdheid van echtgenoten in het kader van hun successieplanning is dikwijls het verzorgd achterlaten van de...

VLABEL VB 19053: het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen onbelast Read more

Afschaffing duolegaten: vanaf wanneer kan u eindelijk rustig slapen?
16/12/2019

Wij hebben u reeds in een eerder artikel geïnformeerd over het voornemen van de nieuwe Vlaamse Regering om ...

Afschaffing duolegaten: vanaf wanneer kan u eindelijk rustig slapen? Read more

​Dossier levensverzekeringen - 4. Taxatie in de erfbelasting (Vlaams Gewest) indien er geen kap...
22/11/2019

De figuur van de individuele levensverzekering wordt dikwijls gezien als een techniek van vermogensplanning.

​Dossier levensverzekeringen - 4. Taxatie in de erfbelasting (Vlaams Gewest) indien er geen kapitaal wordt uitgekeerd op het moment van het overlijden van de erflater Read more

​Een bijkomende hervorming van de erfbelasting: de beleidsnota van minister Matthias Diependael...
15/11/2019

In navolging van het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 (waarin de belangrijke beleidsbeslissingen ...

​Een bijkomende hervorming van de erfbelasting: de beleidsnota van minister Matthias Diependaele gaat verder Read more

LexGO Network