Update wetsvoorstel afschaffing “kaasroute” - de concrete timing wordt duidelijk
06/08/2020

Op 18 juli werd in de kamercommissie Financiën het wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten goedgekeurd. De timing voor inwerkingtreding van deze wetswijziging was initieel vastgesteld op tien dagen na de publicatie van de wetswijziging in het Belgisch Staatsblad. Op dit vlak werd het wetsvoorstel ondertussen aangepast, en ligt thans een inwerkingtreding op 1 december 2020 voor. Dit betekent dat vanaf 1 december 2020 een notariële schenkingsakte verleden door een buitenlandse notaris verplicht geregistreerd moet worden. Hierdoor zal een notariële schenking van een roerend goed voor een Nederlandse notaris ook onderworpen zijn aan Belgische schenkbelasting (3% tussen partners en in rechte lijn en 7% in elk ander geval) waardoor de “kaasroute” definitief wordt afgesloten. De wetswijziging stelt dus een buitenlandse notariële schenkingsakte op fiscaal gelijke voet als een notariële schenking verleden voor een Belgische notaris. In beide gevallen is immers registratie verplicht. Buitenlandse notariële schenkingsaktes verleden voor 1 december 2020 blijven buiten schot en kunnen bijgevolg nog altijd belastingvrij gebeuren tot aan die datum.

Het is echter niet zo dat vanaf 1 december 2020 het belastingvrij schenken van roerende goederen in elk geval uitgesloten is. Een bank- of handgift zonder registratie blijft immers mogelijk waardoor er geen schenkbelasting is verschuldigd. Op voorwaarde dat de schenker niet overlijdt binnen een periode van drie jaar na de schenking is er evenmin erfbelasting verschuldigd (in het Vlaams regeerakkoord is het voorstel opgenomen om deze periode in het Vlaams Gewest te verlengen tot vier jaar). In elk geval is er geen erfbelasting verschuldigd indien de schenking voor het overlijden van de schenker wordt geregistreerd. 

Daarnaast heeft het wetsvoorstel geen impact op de schenking van familiale ondernemingen of vennootschappen. Deze genieten immers van een vrijstelling van schenkbelasting. 

De uitgestelde inwerkingtreding van het wetsvoorstel biedt extra tijd om uw planning te bekijken.

Zie ook : Cazimir


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Personenbelasting

Laatste artikels Personenbelasting

Private Equity Funds in Belgium: the Case of the Private Privak/Pricaf Privée
29/11/2021

Private equity funds, or so called Private Privaks/Pricafs Privées, have gained enormous popularity in Belgium...

Read more

Special tax regime for foreign executives: new regime from 1 January 2022
27/11/2021

A bill to reform the special tax regime for foreign executives as of 1 January 2022 is currently under consideration in th...

Special tax regime for foreign executives: new regime from 1 January 2022 Read more

The new double tax treaty between Belgium and France
26/11/2021

After more than 20 years of negotiations, Belgium and France have recently signed a new double tax treaty (new treaty).&nb...

Read more

Cadastral income for properties abroad – Final call
24/11/2021

 the Belgian tax authorities have sent a questionnaire to many taxpayers, in order to gather specific information whi...

Cadastral income for properties abroad – Final call Read more

LexGO Network