Archive 2015


Mr. Paul Van den Bulck

2016, l'année d'équilibre pour les données personnelles ?
31/12/2015

En matière de données personnelles, l'année 2016 sera l'année de la recherche de nouveaux équilibres. Depuis juin 2013, date des premières révélations d'Edward Snowden, la plupart des européens ont réellement pris conscience de ce qu'ils savaient déjà : toutes les technologies actuelles permettent de suivre nos vies et de nous profiler dans les moindres détails et ceci quelquefois dans l'illégalité. Cela ne se limite pas aux activités de surveillance mais concerne également les activités civiles et commerciales.

Read more
Mr. Willy Van Eeckhoutte

Als de klok morgen middernacht slaat, komt er nog eens een e- bij: naast de e-maaltijdcheque is er vanaf 1 januari 2016 ook de e-ecocheque
30/12/2015

Read more
Mr. Bruno Lombaert

Nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2016
30/12/2015

Op 25 november1 en 16 december 20152 zijn in het Europees Publicatieblad de  verordeningen verschenen waarbij met ingang van 1 januari 2016 de Europese drempelbedragen inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten worden aangepast. De nieuwe drempelbedragen gelden voor de periode 2016-2017.
 

Read more
Mr. Pascal Faes
Mr. Kurt Demeyere

Bank Tax as from Assessment Year 2016
29/12/2015

As part of the tax shift from labour to capital, banks and insurance companies will have to contribute an additional EUR 100 million to the Belgian budget by way of a new tax. The so-called bank tax, which isn't so much an additional levy as it is a reduction in qualifying deductions from the tax base, was introduced by the Omnibus Act of 10 August 2015 (Belgian State Gazette, 18 August 2015) (hereinafter, the "Omnibus Act").

Read more
Mrs. Isabel Plets

Outplacement Verplicht Aan Te Rekenen Op Opzeggingsvergoeding Vanaf 1 Januari 2016
28/12/2015

Sinds de Wet op het Eenheidsstatuut is elke werkgever verplicht om een outplacement aanbod te doen aan de werknemer die wordt ontslagen met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of met een opzeggingsvergoeding gelijk aan minstens 30 weken. Dat geldt niet in het geval van ontslag wegens dringende reden.

Read more
Mr. Nicolas de Limbourg

Adjustment with respect to the tax reduction for pension savings
28/12/2015

A bill of law containing various provisions was recently submitted to Belgian Parliament. Amongst other measures this draft legislation contains a provision on the tax reduction for pension savings. In 2014 the European Court of Justice ruled that, as the Belgian tax reduction for pension savings is only possible for payments made to Belgian institutions and funds, Belgium did not fulfil its requirements with respect to the free movement of capital.

Read more
Schadevergoeding tot herstel voor het eerst toegekend door de Raad van State

Schadevergoeding tot herstel voor het eerst toegekend door de Raad van State
28/12/2015

Sinds kort heeft de Raad van State de bevoegdheid om een schadevergoeding toe te kennen voor de schade die een rechtsonderhorige heeft geleden ten gevolge van een onwettige bestuurshandeling. Op 2 oktober 2015 heeft de Raad van State voor het eerst dergelijke vergoeding toegekend.

Read more
Ms. Heidi Waem

European General Data Protection Regulation: 10 things You should know before the Christmas break
23/12/2015

While some people never stopped believing that the General Data Protection Regulation ("GDPR") would one day become a reality, others had started to despair as more and more time passed. Indeed, the European Commission's initial proposal dates back to 25 January 2012!  Finally, however, almost four years later, the European institutions have agreed on a final text.

Read more
Mr. Stijn Demeestere
Mr. Julien Hick
Mr. Midas Sweerman

2016 social elections milestones
23/12/2015

Every four years, social elections take place within a large number of Belgian companies. The next social elections will be held between 9 and 22 May 2016. This newsflash highlights the most important steps in the election process.

Read more
Mr. Peter Wytinck
Mrs. Delphine Gillet
Ms. Laurence Temmerman

Sperperioderegeling oude wet marktpraktijken onwettig. Wat onder de nieuwe wet?
23/12/2015

Het Hof van Cassatie heeft op 29 oktober 2015 een belangrijke knoop doorgehakt: de regeling inzake de sperperiode (verbod op prijsverminderingen tijdens de sperperiode) in de oude wet marktpraktijken is in strijd met Richtlijn 2005/29/EG1 ("Richtlijn oneerlijke marktpraktijken"). Het arrest spreekt zich echter niet uit hoe het nu zit met de sperperiode onder de nieuwe regeling in het Wetboek Economisch Recht.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network