Archive 2014


Ms. Hanne Craninx

Het verbod om uitzendkrachten aan het werk te zetten of te houden tijdens een staking, toe aan verdere precisering?
31/12/2014

Het verbod om uitzendkrachten tijdens een staking aan het werk te zetten of te houden, bepaald in artikel 19 van de CAO nr. 108 van 16 juli 2013, lijkt op het eerste gezicht vrij duidelijk. Niettemin bestaat er onenigheid in de rechtsleer m.b.t. de interpretatie die aan dit verbod gegeven moet worden. Zo stelt een eerste groep auteurs dat indien een werkgever meerdere werven heeft, verspreid over België, en er maar op één van deze werven een staking aangekondigd wordt, het verboden is voor de werkgever om op al zijn werven uitzendkrachten aan het werk te houden, ook die waar er niet gestaakt wordt. In een vonnis van 7 oktober 2005 is de Arbeidsrechtbank van Brussel deze strekking gevolgd. Een tweede groep auteurs stelt daarentegen dat wanneer er slechts op één werf gestaakt wordt, het toegelaten is om uitzendkrachten aan het werk te houden op de andere werven. Het is dan ook met spanning afwachten of de wetgever, dan wel de rechtbanken of hoven hierover in de toekomst meer klaarheid zullen brengen.

Read more
Mrs. Inge Derde
Mr. Stijn Demeestere

The requirement to justify dismissal
29/12/2014

Collective Labour Agreement (CLA) n° 109 introduces an obligation to state the reasons for dismissal.

Read more
Mr. Alexis Hallemans

Rode schoenzool van Louboutin beschermd door merkenrecht
29/12/2014

Het Hof van Beroep van Brussel oordeelde dat de rode zolen van de schoenen van Louboutin merkenrechtelijk beschermd zijn. Bijgevolg mogen andere schoenenhandelaars in principe geen schoenen met gelijkaardige rode zolen op de markt brengen.

Read more
Mr. Thierry Charon
Mr. Bert Gevers
Ms. Annelies Clara

VAT change for legal entities acting as directors in companies deferred until 1 January 2016
26/12/2014

In our VAT newsflash of 27 November 2014, we informed you that, as of 1 January 2015, legal entities would no longer be able to choose whether their services as directors, administrators or liquidators of a company, should or should not be subject to VAT. As from that date, legal entities would be required to apply VAT to such services under the new Belgian administrative decision n° ET 125.180 dd. 20 November 2014.

Read more
Mr. Stijn Claeys

Europese Richtlijn moet het vorderen van schadevergoeding ten gevolge van een inbreuk op het mededingingsrecht vereenvoudigen
26/12/2014

Met de Richtlijn van 26 november 2014, gepubliceerd op 5 december 2014, wil de Europese Commissie een efficiënte afdwinging van het mededingingsrecht verzekeren. Deze Richtlijn moet ervoor zorgen dat bij de publieke afdwinging van het mededingingsrecht in de nationale rechtsordes de mogelijkheid wordt voorzien om een schadevergoeding te verkrijgen wegens een inbreuk op het mededingingsrecht. Hiertoe kan men voor de hoven en de rechtbanken een schadeclaim indienen, of een schadevergoeding vorderen via een buitengerechtelijke geschillenbeslechting en handhavingsbesluiten. De Commissie wil vooral de toegang mogelijk maken tot de relevante bewijsstukken in handen van de overtreder, van derden of van de mededingingsautoriteiten.

Read more
Mrs. Inge Derde
Mrs. Géraldine Hallet

New calculation method for social security contributions of self-employed workers
24/12/2014

The Parliament recently approved a new law (1) amending the calculation method of social security contributions for the self-employed. The new legislation will enter into force on 1 January 2015.

Read more
Mrs. Sandrine Hirsch
Mrs. Vanessa Marquette

Suppression des titres au porteur - Début de la 4ème phase à partir du 1er janvier 2015
24/12/2014

Les titres qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une conversion de plein droit ou à l'initiative de leurs titulaires au 1er janvier 2014 ont en principe été dématérialisés d'office et inscrits en compte-titres par l'émetteur à son propre nom (ou convertis de plein droit en titres nominatifs si les statuts de l'émetteur ne permettent pas l'émission de titres dématérialisés ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires en vue d'émettre de tels titres) (art.9 de
la Loi).

Read more
Mrs. Marie de Fauconval

Cadeau en cadeaucheques: stand van zaken vóór de feestdagen
23/12/2014

Tijdens deze laatste dagen vóór de feestdagen, wensen sommige werkgevers aan hun werknemers een cadeau of een cadeaucheque aan te bieden, maar ze stellen zich daarbij vragen omtrent de sociale en fiscale regelingen met betrekking tot deze cadeaus. Dit artikel heeft tot doel de voorwaarden voor de vrijstelling van belasting voor deze giften te overlopen.

Read more
Mr. Nicolas de Limbourg

Wage withholding tax scales as applicable for income year 2015
23/12/2014

The Royal Decree of 10 December 2014 containing the wage withholding tax scales for income year 2015 was published in the Belgian Official Gazette of 16 December 2014.

Read more
Mr. Patrick Van Eecke

Europe’s Right to be forgotten: update on implementation guidelines
23/12/2014

In an earlier newsletter, we wrote that the Article 29 Working Party ("Working Party 29″) has adopted guidelines relating to the implementation of the European Court of Justice's Google ruling on the right to be forgotten. Click here for a previous blog post on this ruling.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network