Verkiezingen 2019: alles op een rijtje
14/05/2019

Op 26 mei zijn er federale, regionale en Europese verkiezingen in België. Iedereen die meerderjarig is, heeft stemplicht en opkomstplicht. Maar wat als uw werknemer die dag moet werken? Kan hij dan gaan stemmen? Hoe zit het met het loon? Wat als hij is opgeroepen als voorzitter, bijzitter of secretaris? Is er een verschil tussen de voorzitter, de bijzitter en de secretaris in een kies- en telbureau? Wat als er één van uw werknemers verkozen wordt? Laten we een kijkje nemen.


Kan uw werknemer tijdens zijn werkdag gaan stemmen?

Als uw werknemer wil gaan stemmen, kan u hem als werkgever een vrije dag geven of kunt u hem toestemming geven om even van het werk afwezig te zijn om te gaan stemmen. De werknemer kan ook iemand anders een volmacht geven, zodat de andere persoon gemachtigd is om namens hem te stemmen. Dit is alleen mogelijk als u als werkgever via een certificaat bevestigt dat de aanwezigheid van de werknemer op het werk absoluut vereist is.


Heeft uw werknemer recht op een vergoeding bij het stemmen tijdens de werkuren?

Als uw werknemer tijdens de werkuren afwezig is om te stemmen, hoeft u als werkgever hem niet te betalen. De werknemer heeft geen recht op loon in een situatie waarin hij zijn stem gaat uitbrengen.


Wat als uw werknemer is opgeroepen als voorzitter, bijzitter of secretaris van een kies- of telbureau?

Als uw werknemer is opgeroepen om voorzitter, bijzitter of secretaris te zijn, heeft hij het recht om afwezig te zijn op het werk.

De bijzitter in een hoofdstembureau of een stembureau kan afwezig zijn zolang zijn taken dit vereisen. Gedurende deze tijd hebben deze bijzitters recht op hun loon.

De afwezigheid van het werk van de voorzitter en de secretaris in een stembureau wordt niet vergoed. De bijzitter in secundaire stembureaus wordt evenmin vergoed.

Als de werknemer een geldige reden heeft, kan hij worden vrijgesteld van zijn burgerplicht. U als werkgever kan hem een certificaat geven om te bewijzen dat hij op het werk aanwezig moet zijn.


Wat als één van uw werknemers wordt verkozen op 26 mei?

Wanneer een werknemer bepaalde voltijdse mandaten heeft, krijgt hij ambtshalve politiek verlof voor de uitvoering van zijn taken. Dit politieke verlof kan niet worden geweigerd omdat deze mandaten niet cumulatief met zijn taken als werknemer kunnen uitgevoerd worden.

Politiek verlof begint op de dag van de eedaflegging en duurt zolang het mandaat wordt uitgeoefend. Deze periode van politiek verlof is onbetaald, maar de werknemer krijgt een vergoeding voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Zie ook : Loyens & Loeff CVBA ( Mr. Kris De Schutter ,  Mrs. Mieke D'hanis )

Mr. Kris De Schutter Mr. Kris De Schutter
Partner
kris.de.schutter@loyensloeff.com
Mrs. Mieke D'hanis Mrs. Mieke D'hanis
Associate
mieke.d-hanis@loyensloeff.com

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Uw werknemers lokaliseren?
20/09/2019

De werkgever die gebruik wenst te maken van geolokalisatiesystemen om zijn werknemers te lokaliseren, moet een aantal voor...

Uw werknemers lokaliseren? Read more

Discriminatie op basis van geslacht en variabel loon
19/09/2019

In een recent vonnis moest de Arbeidsrechtbank te Brussel zich uitspreken over een vordering tot schadevergoeding wegens d...

Discriminatie op basis van geslacht en variabel loon Read more

Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract
17/09/2019

Vanaf 1 januari 2020 is de Arbeidsongevallenwet van toepassing op alle personen met een zogenaamd ‘klein statuut&rsq...

Read more

Sociale verkiezingen en GDPR
13/09/2019

Mag de werkgever de personeelslijst overmaken aan de vakbonden in het kader van de sociale verkiezingen?  

Sociale verkiezingen en GDPR Read more

Laatste artikels van Mr. Kris De Schutter

Premium paid by a third party to your employees
27/06/2019

In haar arrest van 20 mei 2019 bevestigt het Hof van Cassatie dat een premie, betaald door een derde aan werknemers die ni...

Read more

Mobility budget has (finally) entered into force
07/03/2019

On 28 February 2019, after several postponements, the Belgian parliament approved the bill on the 'mobility budget'...

Read more

Nationwide Strike : How to ensure your business can continue to run?
12/02/2019

On Wednesday 13 February 2019, employers will face a nationwide strike. With the action, trade unions urge as many employe...

Read more

September is ending. Flexibility isn’t.
28/09/2018

The Belgian labour market is becoming more flexible every day. Working time, remuneration and organisational structure are...

Read more

Laatste artikels van Mrs. Mieke D'hanis

LexGO Network