Seeds of LawAdres:
Bastion Tower Place du Champ de Mars, 5 Marsveldplein
1050 Brussels
Belgium
URL: http://www.seeds.law

SEEDS of LAW is gespecialiseerd in het verlenen van juridisch advies en bijstand aan particulieren, overheidsbedrijven en ondernemingen.


U kan van onze expertise gebruik maken voor het opstellen en onderhandelen van contracten, de oprichting of herstructurering van uw bedrijf, de overname en verkoop ervan, financiering, vastgoed planning, handelsrechtelijke en arbeidsrechtelijke vragen, intellectuele rechten, privacy en dataprotectie, juridische bemiddeling of gelijk welke gerechtelijke procedure of arbitrage.

We maken er ook een punt van om ons grondig op de hoogte te stellen van het bedrijf en de sector van onze clienten en denken strategisch met hen mee.

Onze dienstverlening gebeurt in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Russisch.


Recruiter :

Mr. Stéphane De Keyzer (COO)
Tel: +32 (0) 2 747 40 07
Fax: +32 (0) 2 304 81 13
[email protected]

Manager :

Geen Contact

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures

Steve Griess vervoegt Seeds of Law als partner
17/09/2020

Seeds of Law zet een volgende stap. Steve Griess vervoegt ons als partner.

Read more

Bewijsstukken over de UBO verplicht uiterlijk tegen 31 augustus 2021
14/04/2021

Ten laatste op 30 april 2021 moest normaal gezien elke informatieplichtige entiteit de jaarlijkse bevestiging van zijn gegevens in het UBO-register doen. Deze keer moest daar ook nog bijkomende informatie bij verstrekt worden. Deze termijn is verlengd tot 31 augustus 2021.

>Read more

Wat met sociale media op en buiten de werkvloer?
05/03/2021

Kan een werkgever iets ondernemen wanneer een van zijn werknemers op een "Social Media" kanaal een bericht plaatst dat schadelijk is voor hem of zijn onderneming?

 

>Read more

Hoe de B2B wet zich verhoudt tot het vennootschapsrecht
03/03/2021

In tegenstelling tot wat het geval is voor financiële diensten en overheidsopdrachten, wordt het vennootschapsrecht, en vennootschapscontracten in het bijzonder, niet uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van de nieuwe B2B wet.

>Read more

Onrechtmatige bedingen in B2B (handels)huurovereenkomsten
17/02/2021

De  B2B-wet is van toepassing op alle soorten van overeenkomsten die tussen ondernemingen worden afgesloten en dus ook op alle huurovereenkomsten tussen ondernemingen onderling.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network