DBB LawAdres:
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 BRUSSEL/BRUXELLES

URL: http://www.dbblaw.eu

DBB is een team van professionals. Meertalig en onderlegd in de meest diverse takken van het recht. Onze gespecialiseerde advocaten, professoren, lesgevers en lectoren staan paraat om actief mee te denken met u en om uw projecten te ondersteunen met concrete en efficiënte oplossingen.

Van bij het ontstaan van DBB nu reeds 30 jaar geleden, streven wij ernaar om met onze cliënten een persoonlijke relatie op te bouwen. Volgens ons gaat kwaliteit hand in hand met een individuele benadering van de cliënt. Tegelijk hechten wij bijzonder veel belang aan de permanente opleiding van onze medewerkers. Onze advocaten publiceren actief in hun rechtsgebied en verzorgen vaak presentaties omtrent de meest actuele ontwikkelingen.

Hierdoor is het advies dat wij u leveren maatwerk en houdt het rekening met de meest recente economische en juridische ontwikkelingen. Uiteraard staan wij u ook bij in gerechtelijke procedures, arbitrageprocedures of in bemiddelingen.

Onze service stopt niet bij de landsgrenzen. Dankzij een uitgebreid internationaal netwerk van correspondenten kunnen wij de internationale aspecten van uw zaak van nabij opvolgen.

Aantal personeelsleden :

10


Aantal juristen of advocaten :

43


Functie :

Lawyer
Paralegal
Support


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Civil
Tax
Litigation
Public
I.P. | I.T.
Corporate | Commercial | Economic
Social | Work
Other


Regio :

Brussels
HainautRecruiter :

Mrs. Véronique Demolin
Tel: +32 (0) 2 213 14 50
Fax: +32 (0) 2 213 14 60
vdemolin@dbblaw.eu

Manager :

Geen Contact

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures

DBB Law assists Vandersanden Group in acquiring Hoskins Brick Limited (UK)
27/10/2016

Vandersanden Group, the largest family owned brick producer in Europe, has acquired Hoskins Brick Limited (Cambridge, UK). Since Hoskins’ foundation in 1997 it has been Vandersanden’s chosen business partner and sole distributor for the United Kingdom. Vandersanden took account of Hoskins’ strong market knowledge, logistics and highly motivated staff. 

Read more

Brussels Distribution Conference – 1rst Edition
11/10/2013

The first edition of the Brussels Distribution Conference (BDC) took place last week and nearly 150 participants attended this event. Organised by the Belgian lawfirm DBB, member of the international network Lawrope , BDC has enabled the participants to take stock of the recent legal developments in commercial distribution, both under domestic and international aspects.

Read more

Advocatenkantoor DBB versterkt zijn team Mededingingsrecht met de aanstelling van een nieuwe partner
14/05/2013

Met de aanstelling van Tom Pick heeft het Brusselse kantoor van DBB er een nieuwe partner bij. Tom was voorheen als partner verbonden aan de Brusselse vestigingen van de internationale advocatenkantoren Hammonds LLP en Squire Sanders LLP. Binnen DBB zal hij een voorname rol spelen bij de verdere uitbouw van de bestaande praktijkgroep Mededingingsrecht en tevens de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de nieuw gevormde German Desk.

Read more

Nancy Maes vervoegt advocatenkantoor DBB
12/09/2011

DBB heeft het genoegen te melden dat Nancy Maes haar team zal vervoegen voor de uitbouw van de departementen ‘Farmaceutisch recht' en ‘Disciplinair recht'.

Read more

Grondwettelijk Hof Bevestigde op 15.10.2015 : “Geen precontractueel informatiedocument voor Bank-en Verzekeringsagenten”
18/10/2015

De uitsluiting van de bank- en verzekeringsagenten uit het toepassingsgebied van titel II van boek X van het Wetboek van Economisch recht betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten ingevolge de wet van 2 april 2014 maakt volgens het arrest van 15 oktober 2015 van het Grondwettelijk Hof geen schending uit van het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van niet-discriminatie. 

>Read more

Sauver sa société en cas de crise par la prj ?
01/12/2010

La loi du 31 janvier 2009 sur la Réorganisation judiciaire a conduit, d’après les statistiques disponibles, au prononcé de plus de 857 jugements sur un an soit dix fois plus que les jugements de concordat sur une même période sur base de l’ancienne loi.

>Read more

Le cadre de référence pour l’éolien en révision; du nouveau pour le citoyen et l’homme d’affaires
26/10/2010

Tout le monde veut un monde plus vert, et pour y parvenir la Constitution assure le droit à la protection d’un environnement sain, le Paquet énergie-climat de décembre 2008 de l’Union européenne prévoit -20 % d’émissions

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network