PubliusAdres:
Attn. Mrs. Marleen Dedecker Beneluxpark 27B
8500 Kortrijk
Belgium

Publius is een advocatenkantoor met vestigingen in Kortrijk, Brussel en Antwerpen, dat goed op weg is om dé referentie in publiek recht en de publieke sector te worden. Publius kiest voor een eigentijdse invulling van de advocatuur: de advocaat die als juridische raadgever samen met de cliënt zoekt naar oplossingen en uitdagingen.

Aantal personeelsleden :

4


Aantal juristen of advocaten :

19


Functie :

Lawyer


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Public


Gebieden :

Stedenbouwrecht - Milieurecht - Overheidsopdrachtenrecht - Bodemrecht -Handelsvestigingen -Energie –en klimaatrecht - Ambtenarenrecht - Lokale belastingen - Onderwijsrecht - Vastgoedrecht


Regio :

Brussels
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
LimburgRecruiter :

Geen Contact

Manager :

Mr. Dirk Van Heuven (Partner)
Tel: +32 (0)56 74 56 00
Fax: +32 (0)3 270 33 51
dvanheuven@publius.be

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures

Grote Publius Enquête "Twee Jaar Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening"
05/07/2011

Om de nieuwe Antwerpse vestiging in de schijnwerpers te zetten organiseert Publius samen met de provincie Antwerpen een enquête over de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening. Er worden een tiental prangende vragen gesteld over de daadkracht van de nieuwe reglementering inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Alle Antwerpse gemeenten uit de provincie Antwerpen worden naar hun mening gevraagd. Via de websites van de provincie Antwerpen en Publius kan het grote publiek (uit de provincie Antwerpen) ook meewerken aan de enquête.

De resultaten van de rondvraag worden gepresenteerd op een persconferentie, op 1 september 2011, datum waarop de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2 jaar in werking is getreden. Een uitgebreide bespreking van de resultaten zal bovendien te lezen zijn op de websites van Publius en de provincie Antwerpen

Read more

Publius zet de expansie voort. Nieuw kantoor te Antwerpen. Nieuwe partner in Brussel
30/05/2011

Nieuwe Publius-vestiging in Antwerpen.

Publius zet een belangrijke stap in zijn expansiepolitiek. Het is de managing partner van Publius, Dirk Van Heuven, zelf die sedert 15 april 2011 de derde vestiging leidt van dit jonge advocatenkantoor in Antwerpen aan de Cogels Osylei (61). Binnenkort wordt hij vergezeld wordt door 2 medewerkers die hem vanuit Kortrijk volgen. Dirk Van Heuven blijft wel bijkantoor houden in Kortrijk en Brussel.

Read more

Ambtenaren en arbeidsongevallen
03/06/2019

Een ambtenaar diende zich strafrechtelijk te verantwoorden voor een aanrijding, waarbij discussie bestond over de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid-werkgever. In een vonnis van de politierechtbank te Gent van 30 april 2019 luidt het:

>Read more

Geen rechtsplegingsvergoeding voor of tegen tussenkomende partij voor Raad van State. En dat is OK volgens het Grondwettelijk Hof
14/05/2019

De Raad van State veroordeelde noch verzoekende, noch verwerende partij tot de rechtsplegingsvergoeding omdat geen enkele partij in het gelijk was gesteld. Ook de tussenkomende partij ging 'vrijuit'. Het Grondwettelijk Hof ziet geen probleem.

>Read more

Hoe de complexe bevoegdheidsverdeling in België de onderscheiden behandeling van publieke en private herstelvorderingen verantwoordt
13/03/2019

Met arrest nr. 14/2019 van 31 januari 2019 antwoordt het Grondwettelijk Hof ontkennend op volgende prejudiciële vraag: ‘Schendt artikel 6.2.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in zoverre het bepaalt of in die zin geïnterpreteerd wordt dat de private herstelvordering – in tegenstelling tot de publieke herstelvordering – niet moet worden overgeschreven op het hypotheekkantoor en al dan niet in samenhang gelezen met artikel 3 van de Hypotheekwet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet?’.

>Read more

Bewijs in tuchtzaken
05/03/2019

De Raad van State heeft zich in het belangwekkende arrest nr. 243.163 van 6 december 2018 in zeer duidelijke bewoordingen uitgesproken over het bewijs in tuchtzaken en over de rol van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken in de controle van de bewijsvoering. De Beroepscommissie voor Tuchtzaken had een beslissing van de gemeenteraad houdende ontslag van een ambtenaar van ambtswege vernietigd omdat de bewijsvoering ontoereikend zou zijn.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network