PubliusAdres:
Attn. Mrs. Marleen Dedecker Beneluxpark 27B
8500 Kortrijk
Belgium

Publius is een advocatenkantoor met vestigingen in Kortrijk, Brussel en Antwerpen, dat goed op weg is om dé referentie in publiek recht en de publieke sector te worden. Publius kiest voor een eigentijdse invulling van de advocatuur: de advocaat die als juridische raadgever samen met de cliënt zoekt naar oplossingen en uitdagingen.

Aantal personeelsleden :

4


Aantal juristen of advocaten :

19


Functie :

Lawyer


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Public


Gebieden :

Stedenbouwrecht - Milieurecht - Overheidsopdrachtenrecht - Bodemrecht -Handelsvestigingen -Energie –en klimaatrecht - Ambtenarenrecht - Lokale belastingen - Onderwijsrecht - Vastgoedrecht


Regio :

Brussels
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
LimburgRecruiter :

Geen Contact

Manager :

Mr. Dirk Van Heuven (Partner)
Tel: +32 (0)56 74 56 00
Fax: +32 (0)3 270 33 51
dvanheuven@publius.be

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures

Grote Publius EnquĂȘte "Twee Jaar Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening"
05/07/2011

Om de nieuwe Antwerpse vestiging in de schijnwerpers te zetten organiseert Publius samen met de provincie Antwerpen een enquête over de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening. Er worden een tiental prangende vragen gesteld over de daadkracht van de nieuwe reglementering inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Alle Antwerpse gemeenten uit de provincie Antwerpen worden naar hun mening gevraagd. Via de websites van de provincie Antwerpen en Publius kan het grote publiek (uit de provincie Antwerpen) ook meewerken aan de enquête.

De resultaten van de rondvraag worden gepresenteerd op een persconferentie, op 1 september 2011, datum waarop de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2 jaar in werking is getreden. Een uitgebreide bespreking van de resultaten zal bovendien te lezen zijn op de websites van Publius en de provincie Antwerpen

Read more

Publius zet de expansie voort. Nieuw kantoor te Antwerpen. Nieuwe partner in Brussel
30/05/2011

Nieuwe Publius-vestiging in Antwerpen.

Publius zet een belangrijke stap in zijn expansiepolitiek. Het is de managing partner van Publius, Dirk Van Heuven, zelf die sedert 15 april 2011 de derde vestiging leidt van dit jonge advocatenkantoor in Antwerpen aan de Cogels Osylei (61). Binnenkort wordt hij vergezeld wordt door 2 medewerkers die hem vanuit Kortrijk volgen. Dirk Van Heuven blijft wel bijkantoor houden in Kortrijk en Brussel.

Read more

Over het verschil tussen ontvankelijkheid en gegrondheid en de band met de motiveringsplicht
16/09/2019

In een merkwaardig arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen nr. RvVb-A-1819-1344 van 27 augustus 2019 ontwaart de RvVb een motiveringsgebrek. Een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden voor groepswoningbouw werd door het college van burgemeester en schepenen onontvankelijk verklaard omwille van een voorlopig vastgesteld gemeentelijk RUP op basis waarvan de aanvraag niet verder kan behandeld worden.

>Read more

Decreet Gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
02/09/2019

Op 12 augustus 2019 werd het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet heft de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op en voorziet in een harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen.

>Read more

Gemeentelijke milieustakingsvordering als alternatief voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen?
23/08/2019

In een vonnis van 8 juli 2019 heeft de Kortrijkse milieustakingsrechter aan een landbouwer verbod opgelegd om een derde pluimveestal te bouwen onder verbeurte van een dwangsom van 10.000€ per dag dat gebouwd wordt en dat de pluimveestal er blijft staan.

>Read more

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verliest haar rechtsmacht bij het inleiden van de gerechtelijke onteigeningsprocedure
19/08/2019

In de zaken met rolnummer 1718-RvVb-720-A, en 1718-RvVb-0746-A vroeg de Raad voor Vergunningsbetwistingen partijen om standpunt in te nemen over de gevolgen van het inleiden van een gerechtelijke onteigeningsprocedure voor de bevoegde vrederechter op de rechtsmacht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De visies van partijen waren verdeeld.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network