Impact Lawyers

Wij zijn er van overtuigd dat discussies of geschillen sneller en efficiënter tot een oplossing zullen leiden door buitengerechtelijke geschillenregeling, bemiddeling of arbitrage. Maar als het niet anders kan, dan trekken we onze toga aan voor de zaken die er écht toe doen.

We willen meer zijn dan alleen advocaten. Als procesbegeleiders en changemakers beperken we ons niet tot de louter juridisch-technische analyse en benutten we onze extra competenties en talenten om transities en reorganisaties ook strategisch en procesmatig te begeleiden.  

Wij zijn als advocaten ook ondernemers en onderzoekers, oprecht geïnteresseerd in wat er beweegt en evolueert in de impacteconomie en in het beleid waarin onze opdrachtgevers moeten standhouden. Het werkterrein dat ons boeit is het spectrum waarin u zich als sociale ondernemers moet positioneren en het ecosysteem waarin u zich blijft ontwikkelen om positieve impact te realiseren.  

REGIO
  • Vlaams-Brabant
Google Maps
Google Maps