Portalus logo

Advocatuur en de media (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

In deze aflevering van “De tafel van Lex” praten advocaten mr. Jan De Man en mr. Lisa-Marie Parmentier met journalist Dirk Leestmans over de vaak problematische relatie tussen advocatuur en media. Moderator Kerlijne Everaet leidt het gesprek, waarin belangrijke onderwerpen aan bod komen zoals het vermoeden van onschuld en de balans tussen openbaar belang en de rechten van verdachten.

Hoe voorkomen we een 'trial by media', waarbij de publieke opinie al een oordeel vormt voordat een rechter uitspraak doet? Wat is de rol van de deontologische codes van advocaten en journalisten? En welke invloed hebben grote mediagevoelige zaken zoals de zaak De Pauw, de zaak Reuzegom en de zaak Acid op justitie?

We bespreken ook wat er nodig is om de samenwerking tussen advocatuur en journalistiek te verbeteren. De relatie tussen deze twee beroepsgroepen is vaak gespannen en complex. Advocaten moeten het vermoeden van onschuld waarborgen, terwijl journalisten de taak hebben om het publiek te informeren en kritische verslaggeving te leveren. Wat gebeurt er als advocaten informatie lekken naar de media of als journalisten onzorgvuldig omgaan met hun bronnen? Hoe moeten journalisten berichten over lopende zaken?

In de beginfase van een onderzoek verschijnt vaak veel informatie in de media, maar wanneer blijkt dat een aanzienlijk deel van de beklaagden onschuldig is, krijgt dit minder aandacht. Dit kan voor betrokkenen zeer schadelijk zijn.

Gedurende de lange tijd tussen het voorval en de rechterlijke uitspraak moet de samenleving toch toegang hebben tot relevante informatie, zonder de rechten van verdachten te schenden. Het publiek heeft immers recht op informatie.

Deze aflevering van ‘De tafel van Lex' biedt waardevolle inzichten in de complexe relatie tussen advocatuur en media en manieren om deze te verbeteren.

Docenten

mr. Jan De Man - Advocaat, balie Antwerpen | mr. Lisa-Marie Parmentier Advocaat, balie Antwerpen | dhr. Dirk Leestmans - Justitiejournalist bij VRT NWS | Moderator: Kerlijne Everaet - Journalist bij VRT NWS

Thema's

Volgende onderwerpen worden besproken:

  • Het vermoeden van onschuld
  • Informeren van het publiek
  • Kritische journalistiek
  • De invloed van grote mediazaken op justitie
  • De balans tussen het openbaar belang en de rechten van verdachten

Over de sprekers

mr. Jan De Man - Advocaat-vennoot, balie Antwerpen - Advocatenkantoor De Man - Beeldens

  • mr. Jan De Man behaalde in 1975 zijn licentiaat in rechten en criminologie aan de V.U.B. en is sinds oktober dat jaar advocaat aan de balie van de Provincie Antwerpen. In oktober 1984 was hij openingsredenaar van de Vlaamse Conferentie bij de balie Antwerpen en diende hij als voorzitter in 1989/1990. Hij heeft tot nu toe 100 assisenzaken behandeld en doceert strafrecht en procesrecht aan de stageschool van de balie Provincie Antwerpen. Van 1 september 2021 tot 31 augustus 2023 was hij lid van de raad van de Orde der advocaten in Antwerpen. Sinds 1 juli 2021 is hij voorzitter van het disciplinair comitÉ van de Koninklijke Belgische Korfbalbond. In 2022 bracht hij zijn boek ‘ÉÉn tegen allen: de strijd voor waarheid en rechtvaardigheid ’ uit. In dit boek geeft hij voor het eerst uitgebreid zijn visie op de gang van zaken in zijn beroep. Een visie op het verleden en het heden, maar ook op de toekomst.

mr. Lisa-Marie Parmentier - Advocatenkantoor Parmentier advocaten

  • mr. Lisa-Marie Parmentier is strafrechtadvocate die haar Master in de Rechten met onderscheiding behaalde aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar stage aan de Antwerpse Balie won ze de publieksprijs in de Ridder RenÉ Victor pleitwedstrijd. Met jarenlange ervaring bij een groot advocatenkantoor in Antwerpen, waar ze het departement Strafrecht in West- en Oost-Vlaanderen leidde, beschikt ze over een diepgaande vakkennis. Ze heeft het Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatie in Strafzaken en het Certificaat Opleiding in Seksueel Geweld, waardoor ze bekwaam is om cassatieprocedures te voeren en zedendelicten te behandelen. Daarnaast heeft ze een opleiding in Forensische Geneeskunde gevolgd en is ze lid van de Algemene Vergadering van VZW De Huizen en VZW TouchÉ, waarmee ze actief bijdraagt aan een rechtvaardig strafrecht.

dhr. Dirk Leestmans - Justitiejournalist bij VRT NWS

  • Dirk Leestmans is een ervaren VRT-journalist die reeds vele jaren op een kritische wijze het reilen en zeilen in de juridische wereld van nabij volgt, ook als medewerker van De Juristenkrant. Hij is o.a. bekend van de bekroonde Panorama uitzending over Jonathan Jacob (samen met Caroline Van den Berghe). Dirk Leestmans won tevens de tweede Persprijs Orde van Vlaamse Balies met de Panorama-uitzending “Euthanasie in de gevangenis” over geÏnterneerde Frank Van Bleeken die euthanasie vroeg als uitweg voor zijn uitzichtloze situatie. "Het is een sterke, beklijvende, goed gedocumenteerde reportage in een heldere stijl over de gebrekkige behandeling van geÏnterneerden in het Belgische rechtssysteem Én over het euthanasievraagstuk." (bron: OVB - persbericht) Dirk Leestmans werd in 2023 opnieuw genomineerd voor de OVB persprijs.

Kerlijne Everaet - Journaliste bij VRT

  • Kerlijne is journaliste en televisiepresentatrice bij VRT. Sinds 2019 presenteert ze het zaterdagprogramma ‘De Markt’ op VRT 1 waarbij ze duiding geeft bij de economische actualiteit in Belgie, Europa en de wereld.

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

From Open Banking to Open Finance: FIDA -Expl…

19 Nov

Training
dotted_texture