Confocus logo

Erfovereenkomsten

31 Dec

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Lesgever: Mr. Rinse Elsermans, advocaat, Cazimir

Het is ondertussen bijna verheven tot een volkswijsheid: erfenissen zijn een bron van ruzie en conflicten. Vandaag de dag zijn er echter meer mogelijkheden om erfenistwisten te vermijden dan ooit tevoren, en in zeer grote mate is dit te danken aan erfovereenkomsten. In 2018 werd ons erfrecht immers grondig hervormd. Ook op het vlak van erfovereenkomsten werden er heel wat wijzigingen doorgevoerd. Zo werden bijvoorbeeld enkele nieuwe erfovereenkomsten mogelijk gemaakt, zoals de globale erfovereenkomst en welbepaalde punctuele erfovereenkomsten. 

Soms komt u deze erfovereenkomsten in een vermogensplanning tegen waar u het misschien niet meteen verwacht. Het is evenwel van belang om te weten wanneer men te maken heeft met een erfovereenkomst, aangezien het Burgerlijk Wetboek voorziet in een strenge procedure die gevolgd moet worden wil men een rechtsgeldige erfovereenkomst sluiten. Bij de recente hervorming van ons Burgerlijk Wetboek, en meer bepaald de invoering van boek 4 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, zijn overigens een aantal twistpunten inzake erfovereenkomsten opgelost alsook een aantal wijzigingen aangebracht aan de materie van de erfovereenkomsten. Uit de praktijk blijkt dat een erfovereenkomst een zeer dankbaar instrument is om gemoedsrust te bekomen voor de erflater en familiale vrede te verzekeren tussen de
erfgenamen. Kennis aangaande de verschillende mogelijkheden van erfovereenkomsten is bijgevolg onmisbaar voor elke private clients adviseur en vermogensplanner. In dit seminarie bekijken we, onder andere, de volgende vraagstukken:
• Moet iedereen aanwezig zijn op de verplichte vergadering bij de notaris of kan het via volmacht?
• Kan de erfovereenkomst nog worden aangepast nadat het ontwerp werd verstuurd door de notaris?
• Kan ik een volmacht geven aan een lasthebber om voor mij een erfovereenkomst af te sluiten?
• Wat zijn de aandachtspunten bij het gedifferentieerd schenken van vermogen (nu eens in blote eigendom, dan weer in volle eigendom) aan verschillende kinderen?
• Bestaan er oplossingen voor eerder gecreëerde ongelijkheden?
• Is het schrappen van een Valkeniersclausule een erfovereenkomst? En het aangaan van een huwelijkscontract van algehele gemeenschap?
• Welke wijzigingen brengen de invoering van boek 4 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek met zich mee inzake erfovereenkomsten?

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

From Open Banking to Open Finance: FIDA -Expl…

19 Nov

Training
dotted_texture