Confocus logo

Bewindvoering

29 Dec

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Mr. Erik Langerock, advocaat en bewindvoerder

Persoonsvolgende financiering | verzekeringen en autorijden 

 • Wat is persoonsvolgende financiering?
  • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en Basisondersteuningsbudget
  • Persoonsvolgend Budget
  • Wat is Persoonsvolgende Financiering niet?
 • Aan wie wordt een Persoonsvolgend Budget toegekend?
  • Automatische toekenning
  • Prioriteitengroep
 • Het aanvragen van een Persoonsvolgend Budget
  • Hoe de aanvraag doen?
  • Praktisch voorbeeld
 • Verzekeringen en verzekerd risico
  • Wat is het verzekerd risico?
  • Heeft een bewindvoering invloed op het verzekerd risico?
  • Heeft de beschermde persoon of de bewindvoerder een meldingsplicht?
 • Verzekeringen voor de beschermde persoon
 • Verzekeringen voor de bewindvoerder
 • Autorijden
  • Heeft een bewindvoering invloed op autorijden
  • Kan de bewindvoerder de beschermde persoon verbieden te rijden?

Testamenten en schenkingen

 • Toestemming bij testamenten en schenkingen
 • Machtiging bij testamenten en schenkingen
  • Uitzonderingen
  • Wat bij wijziging/herroeping van testamenten en schenkingen?
 • Wat met testamenten en schenkingen zonder machtiging
 • Betwisten van testamenten en schenkingen met machtiging

Aansprakelijkheid

 • Van de beschermde persoon
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid
  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • Van de (professionele) bewindvoerder
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid
  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
  • De bewindvoerder is geen advocaat
 • Van de Vrederechter

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

From Open Banking to Open Finance: FIDA -Expl…

19 Nov

Training
dotted_texture