Confocus logo

RECHTSDAGEN 2024 (limited edition): de hervorming van het BUITENCONTRACTUEEL AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Region Borgerhout (Antwerpen)

27 Aug

Training
dotted_texture

About the training

Mr. Dimitri Verhoeven, advocaat, Dewallens & Partners

Op 1 februari 2024 werd het boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd. Het boek 6 zal normaliter in juni 2024 gepubliceerd worden. Een opvallende nieuwigheid is de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Ook de regels betreffende de gekende quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent / hulppersoon worden aangepast. Wat de tot aansprakelijkheid aanleiding gevende feiten betreft, voert het nieuwe Boek 6 ingrijpende wijzigingen door betreffende de aansprakelijkheid van minderjarigen en de ouderlijke aansprakelijkheid. Tevens wordt een nieuwe aansprakelijkheid ingevoerd voor de personen belast met het toezicht op anderen. Daarnaast valt ook de uitgebreide definitie van het causaliteitsvereiste op. Meer in het algemeen valt het uitgebreide karakter van boek 6 op, zeker in vergelijking met de huidige bepalingen omtrent de buitencontractuele aansprakelijkheid die eerder beperkt zijn. In deze opleiding gaat de spreker in op het goedgekeurde wetsvoorstel inzake buitencontractuele aansprakelijkheid, wat artikel 6.1. en volgende zal worden in het nieuw Burgerlijk Wetboek. Daarbij worden de belangrijkste codificaties, nieuwigheden en afschaffingen besproken. Telkens wordt daarbij vertrokken vanuit de geldende principes om vervolgens de regels uit het wetsvoorstel aangaande boek 6 te belichten.

Google Maps
Google Maps
Luitenant Lippenslaan 66

Borgerhout (Antwerpen)

Belgium

dotted_texture

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

From Open Banking to Open Finance: FIDA -Expl…

19 Nov

Training
dotted_texture