Portalus logo

Vruchtgebruik in het nieuw goederenrecht (2u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

In deze cursus bespreekt mr. Bart Van Baeveghem het goederenrecht, met specifieke aandacht voor het vruchtgebruik, een zakelijk genotsrecht. De hervorming van het goederenrecht heeft veel aandacht gekregen. De invoering van het nieuwe vruchtgebruik in het vernieuwde goederenrecht zal stapsgewijs plaatsvinden, gezien het zakelijke genotsrecht vaak over een lange periode loopt. Het oude recht zal echter, omwille van het overgangsrecht, nog geruime tijd relevant blijven. Het maatschappelijk belang van vruchtgebruik is van onschatbare waarde en dit wordt erkend door de wetgever in het nieuwe goederenrecht.

Vruchtgebruik wordt specifiek benadrukt als een belangrijk aspect van familiale vermogensplanning. Naast vruchtgebruik zijn ook andere zakelijke genotsrechten zoals erfpacht en opstal grondig herzien, maar binnen het nieuwe goederenrecht krijgt vruchtgebruik een prominente rol. De cursus zal dieper ingaan op de kernpunten en doelstellingen van de wetgever, overgangskwesties behandelen en specifieke aspecten van vruchtgebruik verder uitdiepen. Hierbij zal de nadruk liggen op de verschillen met het oude recht, dat nog steeds relevantie behoudt.

Docent

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw) - Praktijkassistent UGent

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

  • Maatschappelijk belang vruchtgebruik
  • Krachtlijnen en doelstellingen van het Boek 3 Goederen
  • Integratie en instrumentalisering
  • Indeling van het goederenrecht
  • Vruchtgebruik als instrument van familiale vermogensplanning
  • Overgangskwesties?

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

From Open Banking to Open Finance: FIDA -Expl…

19 Nov

Training
Limine  logo

Webinar: The Legal Mind Revolution: How the B…

17 Jun

Webinar
dotted_texture