Legal Learning logo

Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Op 1 januari 2019 is de ‘Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing’ in werking getreden, waarbij Titel 6 (art. 162-179) een aantal  veranderingen heeft aangebracht inzake mede-eigendom.

Tijdens deze webinar wordt specifiek gefocust op de renovatie van appartementsgebouwen.

De realiteit is immers dat 70% van de appartementsgebouwen dateren uit de jaren ‘70 of voorheen en er heel diverse problemen opduiken: betonrot, versleten leidingen (stijg-/afvoerleidingen), gebreken in daken en buitenmuren en aansluitingen met aanpalende panden (waterinfiltraties). Ook gebrekkige energieprestaties (dakisolatienorm 1 januari 2020) komen dikwijls voor.

Investeringen in heel wat appartementsgebouwen zijn dus nodig, waarbij heel wat vragen opduiken. Wie kan beslissingen nemen, hoe moeten deze genomen worden, wie moet de kosten dragen en hoe worden deze verdeeld?

DOCENT

 • Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest /gastprofessor KULeuven

DATUM OPNAME

 • 03/12/2020 (laatste update cursus: 26/09/2021)

INHOUD

 • De opgenomen webinar (1,5 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,...)
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

Basisprincipes

Renovatie appartementsgebouw : juridische aspecten

 • wie heeft het initiatiefrecht?
 • met welke meerderheid worden beslissingen genomen?
 • misbruik van minderheid of meerderheid
 • de beslissing tot werken aan privatieve kavels, toegang tijdens de werken
 • de kostenbijdrage bij renovatiewerken
 • het reservefonds, de lening door de VME bij een financiële instelling
 • de concrete uitvoering van renovatiewerken:
  • studieopdrachten
  • aannemer
  • oplevering van de werken
 • de voorlopig bewindvoerder
 • het recht om infrastructuur aan te leggen
  • voorwaarden
  • procedure
 • installatie van camera’s en de wet van 21 maart 2007
 • de situatie van verhuring
  • relatie huurder/VME
  • hinder voor de huurder door werken
  • beëindiging van huur door werken

Sloop en wederopbouw

 • welke meerderheid?
 • afstand van kavel door een mede-eigenaar
 • wijziging in de verdeling van de aandelen in de gemene delen

Bovenbouw

 • opstalrecht en appartementsgebouw
 • integratie van bijkomende verdiepingen

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en notarissen
 • bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, landmeter-experten en syndici
 • landmeter-experten en architecten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€120 (excl. btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

From Open Banking to Open Finance: FIDA -Expl…

19 Nov

Training
dotted_texture